BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Instytucjonalne niedomagania systemów latynoamerykańskich
Institutional Defects of Latin-american Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 213-235, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Gospodarka, Demokracja, Ubóstwo, Otoczenie biznesu
Economic crisis, Economy, Democracy, Poverty, Business environment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ameryka Łacińska
Latin America
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie problemów związanych z uwarunkowaniami instytucjonalnymi wybranych gospodarek latynoamerykańskich. Zbadano w nim jedynie trzy, jak się wydaje newralgiczne, wymiary instytucjonalne: pierwszy związany z procesem demokratyzacji, drugi dotyczący największej bolączki regionu - zjawiska ubóstwa i nierówności społecznych, trzeci zaś związany z jakością rządzenia i otoczenia biznesowego. (fragment tekstu)

The article describes problems connected with the institutional conditions in some Latin- American economies, especially some weaknesses and defects of the institutional environment. In the article only three areas of many institutional conditions are examined but they are the biggest challenge for Latin-American countries. The first institutional dimension is connected with the democratization process and the necessity of democracy consolidation in these economies. The problem of poverty and social inequality and the elements slowing down institutions' formation - they are the next dimension of institutional defects of Latin-American systems. The third institutional dimension is closely connected with the quality of governance and the quality of business environment. The analysis of some institutional conditions in Latin-American economies can contribute to the future reflections on the role of the institutions in the New Institutional Economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D.C. North: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990.
 2. D.C. North: Institutions, Ideology, and Economic Performance, ,,Cato Journal" 1992, Vol. 11, Winter.
 3. D.C. North: Economic Performance Trought Time. ,,The American Economic Review" 1994, Vol. 84, No 3, June.
 4. L. Kekic: The Economist Intelligence Unit`s Index of Democracy. The World in 2007. http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2007_v3.pdf
 5. J.M. Cruz: Violencia, democracia y kultura politica. ,,Nueve Sociedad" 2000, nr 67, Mayo/Junio, s. 132 i dalsze.
 6. Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform. Red. A. Wojtyna. Raporty CASE, 1999, s. 26.
 7. Socio-Economic Datebase for Latin America and the Caribbean. http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/sedlac/eng/briefs-detalle.php?idE=5.
 8. E. Correa, G. Vidal: El concepto de desarrollo y su transformacion. Ciencia economica. Transformacion de conceptos. Siglo XXI editores, Mexico 1998, s. 96.
 9. Indicateurs de gouvernance:Guide de l`utilisateur. United nations Development Bureau for Development Policy Democratic Governance Group, New York, s. 7 i dalsze. http://www.lulu.com/items/volume_64/6210000/6210845/1/print/french_guide_final_print.pdf.
 10. S.M. Lipset, G.S. Lenz: Korupcja, kultura i funkcjonowanie rynków. W: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa. Red. L.E. Harison, S.P Huntington. Zysk i S-ka, Kraków 2003, s. 188 i dalsze.
 11. J.D. Wolfensohn: The Right to Tell - The Role of Media in Economic Development. World Bank 2005, s. 7.
 12. http://www.freedomhouse.org/uploads/maps/fop_current.pdf.
 13. Paying Taxes 2009. The Global Picture. The World Bank Group, Pricewatherhouse Coopers 2009.
 14. The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum 2008, s. 4 http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu