BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hess Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Korupcja jako problem społeczny i temat medialny : czy demaskatorska funkcja mediów wzmacnia demokrację w Polsce?
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 14, s. 7-21, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Media, Korupcja, Demokracja
Media, Corruption, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje funkcje, jakie pełnią media i ich przekaz w demokratycznym państwie w obliczu zjawiska korupcji. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące: 1) form aktywności mediów w zakresie tematyzowania wydarzeń, 2) atrakcyjności medialnej informacji na temat przypadków korupcji oraz 3) najważniejszych problemów z jakimi borykają się media i dziennikarze ujawniający przypadki korupcji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the functions of media and their message in a democratic country regarding corruption. Its aim is to answer the questions about the following issues; 1) media's activity in presenting corruption cases 3) attractivity factor of such cases, 3) the most important problems that media and journalists encounter when dealing with cases of corruption in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Barometr korupcji 2007, Raport z badań Fundacji im. Stefana Batorego, oprać. A. Kubiak, Warszawa 2008.
 2. Allan S., Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 3. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 4. Global Corruption Barometer 2009, Raport Transparency International, oprać. J. Riano, R. Hodess, A. Evans.
 5. Habuda L., Media, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, [w:] Hess A., Kowalczyk K., Sobolewska-Myślik K., (red.), Polska scena polityczna. Środowiska, komunikacja polityczna - strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 6. Hess A., Kowalczyk K., Sobolewska-Myślik K., (red.), Polska scena polityczna. Środowiska, komunikacja polityczna - strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 7. Hess A., Szymańska A., Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 8. Kepplinger H. M., Mechanizmy skandalizacji w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 9. Korupcyjne doświadczenia Polaków i ich stosunek do łapownictwa, komunikat z badań CBOS, oprać. R. Boguszewski, BS/69/2009.
 10. Magoska M., Partie polityczne, media i polityka konfrontacji, [w:] Hess A., Kowalczyk K., Sobolewska-Myślik K., (red.), Polska scena polityczna. Środowiska, komunikacja polityczna - strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 11. Marszałek-Kawa J., (red.), Współczesne oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 12. McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 13. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 14. Opinia społeczna o korupcji w Polsce, komunikat z badań CBOS, oprać. R. Boguszewski, BS/62/2009.
 15. Pfetsch B., Perc D., Die Medien als Akteure und Instrumente im politischen Prozess, [w:] Massing P. (red.), Mediendemokratie, Wochenschau Verlag, Schwalbach 2004.
 16. Pokrzycka L., Mich W., Media a demokracja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 17. Raychel K., Kondycja dziennikarstwa śledczego w Polsce, Kraków 2007, praca mag., archiwum Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 19. Schulz W., Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, wyd. II zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008.
 20. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
 21. Thompson J. B., Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 22. www.batory.org.pl
 23. www. Transparency.org
 24. www.cbos.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu