BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żochowski Dawid (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Identyfikacja i prognozowanie punktów zwrotnych w cyklu wzrostowym na podstawie danych z testu koniunktury
Detecting and predicting turning points in growth cycle using business survey data
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 14, s. 185-203, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia i ekonometria
Słowa kluczowe
Analiza empiryczna, Przemysł przetwórczy
Empirical analysis, Processing industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy empirycznej jakościowych miar aktywności gospodarczej uzyskanych z frakcji i sald pytań testu koniunktury poprzez ich przekształcenie metodą kumulacji przyrostowej. Metoda kumulacji przyrostowej w połączeniu z dekompozycją przy pomocy filtru Hodricka-Prescotta pozwala na obserwacje cyklicznych zmian w danych z testów koniunktury. Dla danych z testu koniunktury przemysłu przetwórczego IRG uzyskane w ten sposób cykle pokrywają się z cyklicznymi zmianami aktywności gospodarki polskiej okresu transformacji, ustalonymi w oparciu o dekompozycję PKB. Wykorzystanie wskaźników koniunktury gospodarczej zidentyfikowanych przy pomocy analizy korelacji krzyżowych i testu przyczynowości Grangera w modelach probitowych pozwoliło na wyznaczenie prawdopodobieństw punktów zwrotnych w cyklu wzrostowym i w szczególności przewidzenie punktu zwrotnego poza próbą który wystąpił w III kwartale w 2002 r. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the possibility of analyzing cyclical changes in economic activity using business tendency survey data collected by Research Institute of Economic Development (RIED). The delta cumulation concept was presented. It is a new method of aggregation of business survey data, which enables building new time series with inbuilt trends. Therefore they can be decomposed on cycle and trend component using Hodrick-Prescott filter. The cyclical components of these cumulated time series which were highly correlated with GDP cyclical component were used to estimate probit models. The aim of this part of the analysis was to find the probabilities of turning points in Polish economy. The two best models signalled all turning points in Polish growth cycle with an accuracy of two quarters. The out- of-sample turning point was signalled with two quarters lead. The research confirmed the usefulness of RIED business tendency survey data in analysis of waves in economic activity and in predicting turning points in growth cycle in Poland during transition period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson O., 1952, The business test of the IFO-Institute for Economic Research, Munich, and its theoretical model, Reuve de 1'Institut Interntional de Statistique 20, s. 1-17.
  2. Chin D., Geeke J., Miller P., 2000, Predicting Turning Points, Research Department Staff Report 267, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
  3. Gerli M., Petrucci A:, 1995, The econometric anticipation of the industrial production index. Some results based on the survey data, in: A. G. Kohler, K. H. Oppenlander, G. Poser [eds.], Selected papers submitted to the 22nd CIRET Conference in Singapore, part I, CIRET.
  4. Granger C. W. J., 1969, Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37, 424-438.
  5. Hodrick R.J., E.C. Prescott, 1980, Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, materiał niepublikowany, Carnegie-Mellon University.
  6. Klein P. A., Moore G. H., 1981, Industrial Surveys in the UK: Part I New Orders, Applied Economics 13, s. 167-179.
  7. Łyziak T., 2004, Probabilistyczne metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych na podstawie danych ankietowych, Bank i Kredyt, NBP, sierpień.
  8. Theil H., 1952, On the time shape of economic microvariables and the Munich business test, Revue de L'lnstitut International de Statistique, s. 105-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu