BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogosz Michał (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dylematy pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się
Development Aid Dilemmas
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 237-250, rys., tab
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Pomoc gospodarcza, Rozwój gospodarczy, Pomoc rozwojowa
Developing countries, Economic assistance, Economic development, Development aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie nie można już mówić ani o dwubiegunowym podziale świata na bogatą Północ i biedne Południe, ani o trójbiegunowym. w ramach którego wyróżniano Pierwszy, Drugi i Trzeci - najbiedniejszy Świat. Dotychczasowe przejrzyste różnice uległy zatarciu, a pomimo awansu ekonomicznego niektórych regionów świata, wiele problemów nie zostało rozwiązanych, ale wręcz zaostrzyło się. Opinia międzynarodowa wymuszała na rządach krajów rozwiniętych podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców krajów rozwijających się. Jednym z elementów, który miał służyć zmniejszaniu pogłębiającej się przepaści, jest pomoc rozwojowa w formie transferów pieniężnych, rzeczowych i technicznych z krajów rozwiniętych do rozwijających się. Jej kształt podlegał w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznym przeobrażeniom. Wraz z nowymi wyzwaniami, które stawia zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, zróżnicowaniu uległy zarówno cele jak instrumenty pomocy rozwojowej. Dokonały się także zmiany po stronie donatorów i po stronie beneficjentów tej pomocy. W artykule podjęto próbę przedstawienia zarysowanych powyżej problemów ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Oficjalnej Pomocy Rozwojowej oraz wskazano na najważniejsze dylematy, jakie są związane z pomocą rozwojową. (fragment tekstu)

Development aid in the form of cash, material or technolog transfers from developed to the devcloping countries is one of the elements that should decrease deepening gap between rich North and poor South. The article is an attempt of presentation of the development aid problems with particular consideration of the Official Development Assistance. as well as presentation of the principal development aid dilemmas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Bąblewski: Przemiany w Europie Wschodniej - ekonomia rozwoju. W: Dylematy rozwoju. Red. E. Butkiewicz. SGH, Warszawa 1992, s. 15-18.
 2. Development Co-Operation Report 2009, s. 245.
 3. OECD Development Assistance Committee. http://atats.oecd.org/qwids/ [dostęp: 02.05.2009].
 4. T. Altenburg, J. Weikert: Trilateral Development Cooperation with "New Donors". German Development institute, Briefing paper 5/2007, http://www.die-gdi.de.
 5. T. Harford, B. Hadjimichael, M. Klein: Aid Agency Competition. Public Policy for the Private Sector, No 277, October 2004. The World Bank Group, http://rru.worldbank.org/publicPolicyJournal.
 6. H. Kharas: Trends and Issue in Development Aid. Wolfensohn Center for Development at the Brookings Institution, s. 12.
 7. The Index of Global Philanthropy and Remittances. center for Global Prosperity. Hudson Institute, Washington D.C. 2009, s. 18-21.
 8. M.P. Todaro, S.C. Smith: Economic Development. 10th Edition. Addison-Wesley - an imprint of Pearson Education 2009, s. 733-735.
 9. U. Żuławska: Finansowanie wzrostu gospodarczego. W: Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki. PWE, Warszawa 2007, s. 101.
 10. World Publics See Government as Responsible for Ensuring Basic Healthcare, Food and Education Needs. November 2008, www.worldpublicopinion.org.
 11. Special Eurobarometer. Europeans and Development Aid Report. June 2007, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs_280_en.pdf.
 12. H. Kharas, J.F. Linn: Better Aid. Responding to Gaps in Effectiveness. The Brookings Institution, Washington 2007, s. 11-14.
 13. T. Harford, M. Klein: The market for Aid. Public Policy for the Private Sector, No 293, June 2005. The World Bank Group, http://rru.worldbank.org/PublicPolicyJournal.
 14. P. Bagiński, K. Czaplicka, J. Szczyciński: Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy. PWE, Warszawa 2009, s. 174.
 15. J. Severino, O. Ray: The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public Policy. Center for Global Development. Working Paper No 167, March 2009, www.cgdev.org, s. 17-18.
 16. E.J. Clay i in.: The Developmental Effectiveness of Aid. Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration and of the 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to the LDCs, Phase I Report. Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Copenhagen, December 2008, s. 1.
 17. Paris Declaration on Aid Effectiveness. Ownership, Harmonization, Alignment, Results and Mutual Accountability. High Level Forum. Paris, February 28-March 2, 2005.
 18. Better Aid. Aid Effectiveness: A Progress Report on Implementing the Paris Declaration. OECD 2009, www.sourceoecd.org/development/9789264050860.
 19. Accra Agenda For Action. 3rd high Level Forum on Aid Effectiveness. Accra, Ghana, September 2-4, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu