BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masztalerz Marek (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Accounting and Capital Market : Usefulness of Financial Statements for Investors
Rachunkowość a rynek kapitałowy - użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 163, s. 76-82, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rynek kapitałowy, Sprawozdanie finansowe, Potrzeby informacyjne
Accounting, Capital market, Financial statements, Information needs
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono rozważania nad użytecznością sprawozdań finansowych dla inwestorów. Scharakteryzowano potrzeby informacyjne inwestorów, a następnie określono, na czym polega przydatność informacji z perspektywy inwestora. Zilustrowano problem rozbieżności między wartością księgową i rynkową przedsiębiorstwa. Przedstawiono trzy inicjatywy IASB z zakresie podnoszenia użyteczności sprawozdań finansowych, tj. zastosowanie wartości godziwej, wprowadzenie nowej formy prezentacji sprawozdania finansowego oraz propozycję tzw. komentarza zarządu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz.lJ.L339 of 18.12.2008, European Commission's decree No. 1274/2008 of 17 December 2008 changing European Commission's decree No. 1126/2008, adopting specific international accounting standards acc. to European Parliament and Council's decree No. 1606/2002 with reference to IAS 1.
  2. Gmytrasiewicz, M., 2007, Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, in: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warsaw.
  3. IFRS 2007, IAS 1.
  4. Kamela-Sowińska, A., 2007, Rachunkowość na zakręcie, in: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warsaw.
  5. Kamela-Sowińska, A., 2009, Czy przewidywanie przyszłości ma przyszłość, czyli co wyznacza wartość akcji, in: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  6. Masztalerz, M., 2009, Rachunkowość w świetle klasycznej teorii rynków kapitałowych i finansów behawioralnych, in: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, conference materials, KIBR, Poznań.
  7. Swiderska, G.K., 2007, Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, in: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warsaw.
  8. Walińska, E., 2007, Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?, in: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu