BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojka Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Z badań nad rozwojem demograficznym i gospodarczym powiatów województwa śląskiego - analiza taksonomiczna
Studies on Demographic and Economic Development of the Voivodship Districts - Taxonomical Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, nr 57, s. 143-166, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
Słowa kluczowe
Rozwój demograficzny, Rozwój gospodarczy, Analiza taksonomiczna, Województwo
Demographic development, Economic development, Taxonomic analysis, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę taksonomicznej analizy powiatów województwa śląskiego ze względu na poziom rozwoju demograficznego i gospodarczego. Obiektem badania jest 36 powiatów (17 ziemskich i 19 grodzkich), a okres badawczy obejmuje lata 2000-2006. Dla porównania rozwoju demograficznego i poziomu rozwoju gospodarczego w powiatach województwa śląskiego wykorzystano agregatowy wskaźnik rozwoju [8, s. 29]. W drugiej części artykułu wyodrębniono jednorodne grupy powiatów ze względu na poziom rozwoju oraz pokazano dynamikę zmian tych wskaźników w latach 2000-2006.(fragment tekstu)

In the article a taxonomic analysis of the Silesian voivodship districts has been carried out in terms of the level of demographic and economic development using an aggregative indicator or development. The dynamics or the calculated indicators in years 2000-2006 has also been examined. The results show that there is no direct compliance between economic and demographic development of the Silesian voivodship districts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran A., Panek T., Pustała E.: Powiązania procesów demograficznych i społeczno-ekonomicznych w wybranych krajach europejskich w latach 1950-1980. Seria: Monografie i Opracowania, Warszawa 1987.
  2. Cieślak M.: Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad pomiaru. "Studia Demograficzne" 1985, nr 1.
  3. Dziembała L., Balcerowicz-Szkutnik, M. Sojka E.: Analiza umieralności w wybranych miastach województwa śląskiego na podstawie tablic trwania życia. W: Postępy ekonometrii. Red. A.S. Barczak. AE, Katowice 2004.
  4. Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego. SGH, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1991.
  5. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
  6. Sokołowski A., Zając K.: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. PWE, Warszawa 1987.
  7. Sojka E. Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji. AE, Katowice 2007.
  8. Zając K.: Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego. "Studia Demograficzne" 1981, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu