BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nóżka Marcjanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Nowe stare problemy dzieci ulicy : teoria i praktyka
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 14, s. 102-119, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Rodzina, Poziom życia, Warunki życia ludności
Quality of life, Family, Living standard, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rodzina, rodzice, problemy dzieciństwa. Celem artykułu jest prezentacja zjawiska "dzieci ulicy" i jego analiza w kontekście teorii i działań socjalnych. Przedstawiono problemy definicyjne, przyczyny i konsekwencje zjawiska. Omówione zostały aktualne problemy pracy z "dziećmi ulicy" oraz możliwości w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Family, parents, childhood problems. The aim of the article is to introduce to the phenomenon of the "street children", and it's analysis in the context of theory and social action. Presented are definiton problems, causes and consequences of the phenomenon. Discussed are the current problems of working with "street children" and the possibilities in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Batawia S., Klimczak M., Kołakowska H., Dzieci moralnie zaniedbane, "Państwo i Prawo" 1963, nr 12.
 2. Bielecka E., Czy muszą być wykluczeni? - refleksje pedagoga społecznego o "trudnej" młodzieży, [w:] Grotowska-Leder J., Faliszek K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działania, Toruń 2005.
 3. Chmieleńska I. (red.), Pedagogika podwórkowa, Warszawa 1963.
 4. Chmieleńska L., Gdy rodzina potrzebuje pomocy, Warszawa 1979.
 5. Dyczewski L., Rodzina - społeczeństwo - państwo, [w:] Kurzynowski A. (red.), Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1997.
 6. Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K. (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław 2003.
 7. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, Warszawa 2007.
 8. Grzegorzewska M., Zagadnienia znaczenia budzenia i wzmagania dynamizmu adaptacyjnego jednostki w procesie jej rewalidacji, "Materiały do Nauczania Psychologii", seria IV, t. II, Warszawa 1966.
 9. Grzywak-Kaczyńska ML, Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży jako przejaw mechanizmów obronnych, "Zdrowie Psychiczne" 1965, nr 2.
 10. Kapica G., Dzieciństwo czyni człowieka, [w:] Kapica G. (red.), Współczesne konteksty dzieciństwa, Racibórz 2006.
 11. Kołodziejczyk T, Program Street Children - Children on the Streets w Polsce, [w:] Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy. Problemy - profilaktyka - resocjalizacja, Białystok 2000.
 12. Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971.
 13. Korczak J., Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002.
 14. Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 15. Lipkowski O., Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych, Warszawa 1966.
 16. Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1976.
 17. Moffitt T. E., Adolescence-limited and Life-Course-Persistent antisocial behavior: A Developmental Taxonomy, "Psychological Review" 1993, nr 100.
 18. Olearczyk E.T., Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej, Częstochowa 2001.
 19. Ostrihanska Z., Problemy nieprzystosowania społecznego u młodzieży, [w:] Jasiński J., Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 20. Seelisch W., Pojęcie dzieci ulicy - przyczyny zjawiska i koncepcje wyjaśnienia, [w:] Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy. Problemy - profilaktyka - resocjalizacja, Białystok 2000.
 21. Skinder M., Polityka społeczna. Wybrane aspekty, Bydgoszcz 2009.
 22. Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1965.
 23. Spytek-Bandurska G., Regulacje dotyczące wykluczenia społecznego, "Praca Socjalna" 2004, nr 3.
 24. Stott H.D., The Social Adjustment of Children, London 1958.
 25. Szczepaniak-Wiecha I., System opieki nad dzieckiem opuszczonym w Polsce (1900 - 1939) - wybrane aspekty. Rozwój rodzinnych form opieki, [w:] Małek A., Siany K., Szczepaniak-Wiecha I. (red.), Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, Kraków 2006.
 26. Sledzianowski J., Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta a bezdomność, Wrocław 1995.
 27. Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, Warszawa 1975.
 28. Urban B., Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu, [w:] Prokosz M. (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy - zapobieganie - terapia, Toruń 2004.
 29. Vec T., Praca z rodzicami dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, [w:] Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy. Problemy -profilaktyka - resocjalizacja, Białystok 2000.
 30. Wollman L., Dzieciństwo naszą przyszłością, [w:] Kapica G. (red.), Współ- czesne konteksty dzieciństwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2006.
 31. Dzieci - rodzina, zdrowie, wychowanie i edukacja, GUS Departament Badań Społecznych, listopad 2009, opracowanie: G. Marciniak, http:// www.stat.gov.pl/gus/5840_7259_PLK_HTML.htm
 32. Materialny wymiar rodziny. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, kwiecień 2009, opracowanie: B. Wciórka, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2009/ K_061_09.PDF
 33. Opinie Polaków o wychowaniu i roli szkół w procesie wychowawczym. Komunikat z badań CBOS, wrzesień 2009a, opracowanie: M. Smak-Wójcicka, http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2009/K121_09.PDF
 34. Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2008, opracowanie: R. Boguszewski, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/ K_040_08.PDF
 35. Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? Komunikat z badań TNS OBOP, Warszawa, grudzień 2004, http://www.tns-global.pl/archive-re-port/id/7134
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu