BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Marzena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Restrukturyzacja spółek w sektorze energetycznym
Restructuring of the Companies in Energy Sector - Unbundling
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 49, s. 69-87
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja sektora energetyki, Energetyka
Restructuring of enterprises, Energetics sector restructuring, Energetics
Uwagi
summ.
Abstrakt
4 marca 2005 r. została znowelizowana ustawa - Prawo energetyczne (Dz.U. 2005, nr 62, poz. 552), która weszła w życie 3 maja 2005 r., przy czym art. 9d, dotyczący obowiązkowej restrukturyzacji spółek w zakresie dotyczącym uzyskania niezależności, pod względem formy prawnej, operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych oraz operatorów systemu połączonego stosuje się od l lipca 2007 r. Ustawa - Prawo energetyczne zakłada rozdzielenie działalności operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu połączonego, będących w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, od innych działalności niezwiązanych z przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem paliw gazowych lub skraplaniem gazu ziemnego albo przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Z wyjątkiem kwestii dotyczącej rozdziału pod względem formy prawnej rozdział działalności przedsiębiorców powinien być zrealizowany w dacie wejścia w życie ustawy zmieniającej tzn. 3 maja 2005 r. Ustawa - Prawo energetyczne wdraża w polskich warunkach wymagania zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących rynku energetycznego. (fragment tekstu)

In 2005 r. there was an amending of the Energy Law because of the obligatory restructuring of the companies but in the scope referring to the obligation to gain independence in terms of the legal form from the distribution system operators it has been applicable since 1.07.2007.The transmission system operator, the distribution system operator and the interconnected system operator which are part of a structure of a vertically integrated enterprise should remain independent with respect to their legal and organisational form and decision-making capabilities from other activities not related to: 1) transmission, distribution and storage of gas fire fuels Or condensation of natural gas, or 2) transmission or distribution of electricity. In this way the instituted European directives were implemented into Polish energy market. Also we have to state that legislator didn't clearly regulate all the problems connected with the restructuring of the energy enterprises and that' s why there is a lot of doubts.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Czarnecka, T. Ogłódek: Prawo energetyczne. komentarz. Bydgoszcz 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu