BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszewski Maciej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przemiany porządku instytucjonalnego w okresie transformacji systemowej
Changes in Institutional Order in the Time of System Transformation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 11-20
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Instytucje państwa, Instytucje kultury, Przemiany polityczne
State institutions, Cultural institutions, Political changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W istocie tworzyć świadomie można jedynie część instytucji formalnych. Cała reszta porządku instytucjonalnego powstaje wskutek modyfikowania istniejących instytucji formalnych, utrwalania się nowych instytucji nieformalnych, a wreszcie - ograniczonego powstawania nowych (głównie nieformalnych, ale w odleglejszej przyszłości - także formalnych) składników ładu instytucjonalnego na skutek rozwoju i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych nurtów przemian pozainstytucjonalnych.(fragment tekstu)

The main point of author's considerations is the category of institutional order. The elements of the order and conditions of its quality have been described in the paper. The author also presents specific conditions of institutional order proper for the time of system transformation. The matter of institutional lack's reasons has been also discussed there. The author analyses the role of formal and informal institutions and their interactions against a background of characteristic symptoms concerned with institutional order's flaw which is being transformed into social-economic system. It gives incentive to formulate general forecast to further evolution of the order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S N. Eisenstadt : Social Institutions: The Concept W: International Encyclopedia of Social Sciences. Red. D.L. Sills. MacMillan. New York 1968. s. 409-421
  2. C. Offe: Designing Institutions in East European Transitions. W: The Theory or Institutional Design. Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 199
  3. K Porwit: Przesłanki rewolucji systemowej w Polsce. W: Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Red K. Porwit. INE PAN. Warszawa 2001. s. 183-184
  4. K. Porwit: Poszukiwanie teorii przemian systemowych w świetle wyzwań współczesności. W: Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Red K. Porwit. INE PAN. Warszawa 2001. s. 135
  5. M. Bałtowski, M. Miszewski: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006. s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu