BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszewska Katarzyna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Ratification of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2012, nr 11, s. 11-15
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Zabezpieczenie społeczne, Regulacje prawne
Disabled people, Disabilities employment activity, Social security system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po kilku latach przygotowań Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja została ratyfikowana z zastrzeżeniami i oświadczeniem interpretacyjnym. Jej pełne wdrożenie wymaga jeszcze zmian prawnych i zaangażowania wielu instytucji publicznych. Konwencja zmusza również do nowego spojrzenia na pracę, zatrudnianie i zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

After a few years of arrangements, Poland ratified the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. The Convention has been ratified with reservations and interpretive statements. Full implementation of the Convention still requires legislative changes and involvement of public institutions. The Convention forces a new view on work, employment, and social security of people with disabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną działającą przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa, październik 2008 r., http:// bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje- kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna- prawa-cywilnego/
  2. A. Zielonacki, Komentarz do art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lex 2010 r.
  3. M. Szeroczyńska , Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości, publikacja złożona do druku w Biurze RPO.
  4. M. Lempart, Instrumenty wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wystąpienie podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. aktywizacji zawodowej Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO w dniu 14 lutego 2012 r.
  5. Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Kraków 2011 r. I. Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji w Biurze RPO " Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością" w dniu 31 stycznia 2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu