BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubicz-Posochowska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych
Prohibition of Joining Posts in Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 49, s. 109-123
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Prawo, Kodeks spółek handlowych
Capital company, Law, Code of Commercial Companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kodeks spółek handlowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółek kapitałowych posłużył się modelem przewidującym rozdzielenie funkcji nadzoru i zarządu spółki w myśl zasady, iż kontrolowany nie może być kontrolującym. Oddzielenie kontroli od prowadzenia spraw spółki stanowi konieczność zachowania instytucjonalnego dystansu między kontrolowanym a kontrolującym. Konsekwencją owego stanowiska jest zakaz kumulowania funkcji w zarządzie spółki i stanowisk bezpośrednio podległym zarządowi z mandatem członka rady nadzorczej. Artykuł ma na celu objaśnienie zakazu łączenia funkcji wynikającego z art. 214 i 387 ksh w raz z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi. (fragment tekstu)

This work aims at explanation of the provisions concerning joining posts prohibition (Articles 214 and 387 of Commercial Companies Code) along with the arising here misinterpretations and doubts. For company's proper functioning Commercial Companies Code establishes separation of the supervision and management according to the principle that who is under supervision cannot be the supervisor. The separation of the supervision and the company's affairs conduct is necessary to keep distance between an inspector and one being inspected. As a consequence of this position there is the prohibition of joining posts in the Management Board and other subordinated ones to the management on the one hand with the membership in the Supervisory Board on the other hand. (orginal anstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Opalski: Monistyczny i dualistyczny system organizacyjny spółki akcyjnej - ewolucja, problemy, perspektywy. ,,Prawo Spółek" 2005, nr 11, s. 12.
 2. K. Kurczalak: Kodeks spólek handlowych. Komentarz. K. Kruczalak, J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opawski, W. Popiołek, W. Pyzioł. Warszawa 2001, s. 377.
 3. A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szumański, M. Tarska. T. II. Komentarz do artykułów 151-300, Warszawa 2005, s. 562.
 4. A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. 2004, s. 388.
 5. T. Dziurzyński w: Kodeks handlowy. Komentarz. T. Dziurzyński, Z. Fenichek, M. Honzatko. Kraków 1935.
 6. A.W. Wiśniewski: Prawo o Spółkach. podręcznik Praktyczny. T. II. Warszawa 1991, s. 226.
 7. A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Kraków 2004, s. 362.
 8. J. Jacyszyn, J. Rudowski: Oddział spółki tworzenie i funkcjonowanie. Kraków 1999, s. 78.
 9. M. Nalęcz w: Kodeks pracy. Komentarz. K. Walczak, G. Godziewicz, W. Musialski, M. Nałęcz, W. Patulski, J. Wratny. Warszawa 2005.
 10. M. Bielicki: Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych według k.s.h. ,,Prawo Spółek" 2006, nr 6.
 11. A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-300. T.1. Kraków 2005, s. 973.
 12. L. Florek, T. Zieliński: Prawo pracy. Warszawa 2003, s. 49.
 13. W. Popiołek: w: kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, P. Pinior, W. Popiołek, E. Zielińska. Orzecznictwo do art. 301-633. T. III. Warszawa 2005, s. 732.
 14. M. Romanowski: Pojęcie spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych. ''Państwo i Prawo" 2004, nr 5, s. 76.
 15. R. Czerniawski: Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz. Warszawa 2004.
 16. P. Wąż: Systematyka i istota różnych postaci koncernu. ,,Rejent" 2007, nr 7-8, s. 187.
 17. A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych komentarz. T.1. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Warszawa 2001, s. 50.
 18. M. Litwińska-Werner w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2005, s. 142.
 19. S. Włodyka: Strategiczne umowy przedsiębiorców. Warszawa 2000.
 20. Z. Radwański w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna. T. II Red. Z. Radwański. Warszawa 2002, s. 180.
 21. M. Safjan w: Kodeks cywilny. Komentarz. T.1. Red. K. Pietrzykowski. Warszawa 1997, s. 147.
 22. S. Grzybowski: System prawa cywilnego. T. 1. Wrocław 1985, s. 487.
 23. A. Lewicki: Zakaz łączenia funkcji przez członków organów spółki dominującej i zależnej. ,,Prawo Spółek" 2003, nr 11, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu