BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeman-Miszewska Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przesłanki transformacji instytucji lokalnych
Problems of the Local Institutions ' Transformations
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 21-30
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Gmina, Instytucje samorządów terytorialnych, Przemiany polityczne
District, Local government institutions, Political changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W krajach przeżywających transformację ustroju politycznego i gospodarczego naturalnym procesom przenikania instytucji formalnych i nieformalnych powstałych na różnych poziomach i w różnych środowiskach instytucjonalnych towarzyszy odbudowa instytucji rynkowych oraz tworzenie nowego ładu instytucjonalnego zgodnego z systemem demokratycznym. Istotne miejsce w tych procesach zajmuje gmina.(fragment tekstu)

Social-economic development of a region/local community is connected with penetration of economic and social processes which happen in different scales of spaces. Different structures of institutional mechanisms inherited from the past set faster or slower pace in adaptation of regions/local units in changing, exterior conditions of activity. The essential element with its economic and social character, favourable to pro-effective transformations is the recreation of institutions and social ties that make easier enterprising and innovative behaviors of regional societies and local communities. The paper analyses the activity of existing entities in the context of: - relations between formal and informal institutions which regulate the economic activity in a region and the directions of their transformations, - current variety of entities acting in a region and changing "institutional density", - existing of communicative relations and nets of relations between entities and tendency of their transformations, - co-operation between entities and their effects (perceived and real), - competitive behaviors and building a competitive position of regional/local entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Szewc: Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W: Demokracja a samorząd terytorialny. WSEIA. Bytom 2002, s. 17.
 2. B. Winiarski: Konkurencyjność kryterium czy kierunek strategii i cel polityki regionalnej? W: Konkurencyjność regionów. AE, Wrocław 1999. s. 9-19.
 3. W. Morawski: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka PWN. Warszawa 1998. s. 11
 4. J. Staniszkis w: Władza globalizacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003. s. 20
 5. M. Bałtowski, M. Miszewski: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007. s. 27.
 6. J.A. Schumpeter W: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN. Warszawa 1969.
 7. Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2006. s. 195
 8. M. Haus. H. Heinelt: Sustainbility and Policy Challenge: the Cases of Economic Competitiveness and Social Cohesion W: Democratic Choices for Cities. Red. M. Haus, H. Henelt. M. Stewart. Routledge, London 2005.
 9. A F. von Hayek : The Use or Knowledge Toward a Post-Critical Philosophy. Harper Torchbooks. New York 1945:
 10. I. Nonaka., H. Takeuchi: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York 1995
 11. Reforma procesu stanowienia prawa. Red. P. Rymaszewski BRE Bank-CASE. Warszawa 72/2004. s 85
 12. J. Hausner. A Wojtyna: Evolution of Interest Representation in Poland. W: Institutional Change. Theory and Empirical Findings. Red. S.E. Sjostrand Sharpe. New York. 1993.
 13. E. Zeman-Miszewska: Konkurencyjność regionów a globalizacja W: Globalizacja w gospodarce światowej. Uniwersytet Gdański. Sopot 2002, 5. 335-342
 14. W. Gaczek. Z. Rukiel: Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. AE. Wroclaw 2001. s. 51-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu