BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłeczek Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawdzanie hipotez w marketingu na przykładzie badań ocen poszerzeń marek : metodologia, stan wiedzy i perspektywy dalszych badań
Hypotheses' Checking in Marketing : Case of Investigation of Consumers' Reactions to Brand Extensions : Methodology, State of Knowledge and Future Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2013, nr 3, s. 8-16, tabl.
Słowa kluczowe
Marketing, Marka, Badania empiryczne
Marketing, Brand, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistych procesów i wyników sprawdzania hipotez w marketingu na przykładzie czterech badań empirycznych dotyczących wpływu dopasowania (fit) między marką-matką i jej poszerzeniami (nowymi produktami wprowadzanymi na rynek pod nazwą marki-matki) na oceny tych poszerzeń. Metoda badania polega na analizie czterech kolejnych badań empirycznych z lat 1990-2009, dotyczących wpływu kategorii dopasowania (fit) na oceny poszerzeń marek, przeprowadzonej z punktu widzenia powtarzalności badań i współtworzenia wiedzy na temat tego danego problemu. Na podstawie przeprowadzonych analiz autor uzyskał następujące wyniki: (1) określenie stanu wiedzy o wpływie dopasowania na oceny poszerzeń, (2) identyfikacja możliwości dalszych badań poszerzeń marek z wykorzystaniem kategorii dopasowania jako zmiennej niezależnej, (3) identyfikacja możliwości zastosowania kategorii dopasowania w badaniach dotyczących innych rodzajów transferów wizerunków niż transfer wizerunku z marki-matki na jej poszerzenia oraz (4) komentarz metodologiczny na temat marketingu jako nauki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to outline the real processes of checking of hypotheses based on four empirical researches addressing the problem of influence of fit between mother-brand and it's extension (new product with the mother-brand name) on the evaluation of the extension. Author of the article analyzed four empirical researches addressing the problem of how fit influences the brand extension evaluations from the point of view of their congruence in creation of the knowledge about one marketing problem. Author identified (1) current state of knowledge about fit influence on extensions' evaluations and (2) perspectives for future research of brand extensions (3) perspectives for future research of image leveraging with usage of fit category, (4) methodological comment about marketing as a science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. L.E. Hem, N.M. Iversen, Decomposed Similarity Measures in Brand Extensions, "Advances in Consumer Research" 2002, No. 1.
  2. T.S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
  3. K.L. Keller, Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998, s. 268-306.
  4. A. Sagan, Paradygmaty w marketingu, "Marketing i Rynek" 2012, nr 11.
  5. K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-based Brand Equity, "Journal of Marketing" 1993, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu