BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rabsztyn Beata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Samorząd lokalny a otoczenie - obszary i formy aktywności
Local Government and Environment- the Areas and Forms of Activity
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 31-40, rys.
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Relacje organizacja-otoczenie, Organizacje pozarządowe, Organizacje pożytku publicznego
Local government, Organization-environment relations, Non-governmental organisation, Public benefit organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozważaniach na temat relacji samorządu z podmiotami otoczenia należy zauważyć, że samorząd, a także funkcjonujące w jego obrębie podmioty tworzą wewnętrzny obszar współdziałania oraz współzależności. Można nawet wyrazić pogląd, że każde działania organów samorządowych dotyczą podmiotów zlokalizowanych w ich otoczeniu w sposób bezpośredni lub pośredni, a każde działanie tych podmiotów w określonej skali wpływa na pozycję jednostki samorządowej.(fragment tekstu)

One of the main tasks or local government is satisfying local society's needs. To execute this task the local government should work very active to reach profitable relationships with the other entities in the environment. It is very important, that all entities and local government have benefit in it. The article presents some areas and forms of cooperation between local government and local society, entities, public organizations, political groups and clerks in communes, cities and other polish administrative units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Dolnicki.- Samorząd terytorialny. Kantor Zakamycze. 2003. s. 25
 2. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2003
 3. J. Adamiak: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 4. M. Clarke, J. Steward: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Municypium, Warszawa 1997. s. 87.
 5. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2003, s. 54.
 6. A. Jewtuchowicz: Rozwój środowiska, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne. W: K. Matusiak, E. Stwarz. A. Jewtuchowicz: Zewnętrzne determinanty rozwoju i innowacyjności firm. Monografie. rozprawy. raporty, opracowania. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001. s. 73.
 7. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2003, s. 56
 8. I.H. Gordon: Relacje z klientem. PWE. Warszawa 2001. s. 99-101.
 9. D. Kijowska: Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak rozszerzyć jej zadania i wyniki. Red. W. Misiąg. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa 2005, s. 51.
 10. J. Forbrig: Społeczeństwo obywatelskie : Polska, jej sąsiedzi i Europa Zachodnia - porównanie. "Raporty i Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych", Warszawa 2002, s. 6.
 11. M. Piotrowska-Trybul: Współpraca samorządów terytorialnych z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i otoczenia biznesu. Red W. Kosiedowski. Dom Organizatora. Tonu; 2005. s. 293.
 12. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2003, s. 64
 13. J.A. F. Stoner, R.E. Frejman, D.R. Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999. s. 32.
 14. W. Bańka: Zarządzanie personelem. A Marszałek, Toruń 2002, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu