BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ines de Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Więzi między władzą a środowiskiem biznesu
Relations Between Local Government and Local Business Community
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 41-52
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Otoczenie biznesu, Lojalność, Rozwój przedsiębiorczości
Local government, Business environment, Loyalty, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stąd głównym zadaniem samorządów staje się rozwój gospodarczy przynależnego im terytorium. Podstawowym pytaniem, które rodzi się w tej sytuacji, jest pytanie o najbardziej efektywny sposób osiągnięcia tego celu. Czy polityka gminy powinna, w pierwszej kolejności, koncentrować się na pozyskiwaniu nowych inwestorów - czy też na rozwoju posiadanych zasobów? Autorka artykułu podejmuje próbę wykazania, istotności działań zmierzających do stworzenia silnych więzi pomiędzy władzą lokalną a lokalnym środowiskiem biznesu dla osiągnięcia tego celu, przedstawia także zwięzłą charakterystykę działań, które służą jego realizacji.(fragment tekstu)

The economic transformation has influenced both the changeover of marketing position of the local administration and the mobility of the citizens and companies. Nowadays the main task of the local administration is to obtain competitiveness based on economic growth of the commune. Such aim can be achieved either by attracting new investors or by supporting already possessed entrepreneurs. The paper concentrates on the importance of strong ties between local government and local business community in obtaining this objective. It presents also a concise characteristics or recommended activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. E. Porter: Porter o konkurencji . PWE. Warszawa 2001,5.403
 2. P. Swianiewicz., J. Łukomska: Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne? "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 6. s. 24-25
 3. B. Słomińska: Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3. s. 21- 27.
 4. E. Zeman-Miszewska: Wizerunek gminy - ujęcie marketingowe. W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. AE, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2004, s. 361.
 5. A. Szromnik: Marketing miast i regionów (marketing terytorialny) - geneza, cechy i cele. W: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia). Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2002, s. 16.
 6. T. W. Andreassen: Satisfaction, loyalty and Reputation as Indicators of Customer Orientation in the Public Sector "The International Journal of Public Sector Management" 1994, t. 7, Bradford. s. 16-35.
 7. A. Sowińska: Wstęp do psychologii. AE. Katowice 2007. s. 71-73.
 8. Marketing usług Red. A. Styś. PWE. Warszawa 2003, s. 103.
 9. W. Dziemianowicz, T. Kierzkowski., R. Knopik: Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości. PARP Warszawa 2003
 10. B. Tuziak: Samorządy lokalne regionu Podkarpacia a rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 1-2
 11. E.J. Blakely: Planning Local Economic Development. Theory and Practice. SAGE Publications. Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu