BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polat İnci (Gaziantep University, Turkey), Mutlu Hanifi Murat (Gaziantep University, Turkey)
Tytuł
Degree of Internationalization in Logistics Sector and Strategic Orientations
Poziom umiędzynarodowienia sektora logistycznego i orientacji strategii
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 2, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Orientacja rynkowa, Logistyka, Przedsiębiorstwo logistyczne
Market orientation, Logistics, Logistics enterprise
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Wstęp: Turcja jest ważnym punktem transferowym pomiędzy Bliskim Wschodem, Europa i Azją. Zamierza ona osiągnąć poziom eksportu równy 500 bilionów dolarów w 2023 roku. Turecki sektor logistyczny charakteryzuje się gwałtownym wzrostem. Zarówno krajowe jak i międzynarodowe firmy inwestują w swój rozwój w tym kraju. Jednym z celów pracy jest ocena stopnia umiędzynarodowienia firm działających w tureckim sektorze logistycznym. Drugim celem jest zbadanie istnienia różnic w kierunkach działania firm krajowych i międzynarodowych operujących na rynku logistycznym. Trzecim celem była ocena powiązań pomiędzy orientacją rynkową, orientacją przedsiębiorstwa oraz stopień umiędzynarodowienia.
Materiał i metody: zostały wysłane ankiety do losowo wybranej grupy. 91 poprawnie wypełnionych ankiet zostało odesłanych. Hipoteza badawcza została przetestowana na podstawie danych zebranych poprzez ankiety przy wykorzystania analizy regresji oraz niezależnego testu t.
Wyniki i wnioski: Wyniki wskazują na istnienie różnicy pomiędzy poziomem orientacji strategicznej w firmach krajowych i międzynarodowych. Na podstawie wyników zostały opracowane zalecenia dla zarządzających. (abstrakt oryginalny)

Backround: Turkey has an important transfer center among Middle East, Europe and Asia. Turkey intends to reach $ 500 billion export target in 2023. Turkish logistics sector has been rapidly grown. Both national and international companies invest their presence and service in the country. The study firstly aims to evaluate the degree of internationalization of firms in the Turkish logistics sector. The second aim of the study is to determine whether or not there is difference between international and national logistics firms' market and entrepreneurship orientation. Finally, the study is to investigate the links among market orientation, entrepreneurship orientation, and the degree of internationalization.
Material and methods: The convenience sampling method was used to send the questionnaires. A total of 91 eligible questionnaires were received. The research hypotheses are tested using data collected from questionnaire and by multiple regression analyses and independent-sample t test.
Results and conclusions: The results indicate evidences that there is a difference between the levels of strategic orientation of the international and national firms. From research findings, we offer implications for managers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agndal H., Chetty S., 2007, The impact of relationship on changes in internatio-nalization strategies of SMEs, European Journal of Marketing, 41 (11).
 2. Akyol A., Akehurst G., 2003, An investigation of export performance variations related to corporate export market orientation, European Business Review, 15 (1), 5-19.
 3. Altintas H., Ozdemir E., 2006, Ihracat Işletmelerinin Uluslararasilaşmasi: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Kobi'lere Yönelik Bir Araştirma [Internalization of Export Businesses: A Research on SMEs Operating in Turkey], Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/1.
 4. Altintas M. H., Vrontis D., Kaufmann H.R., Alon I., 2011, Internationalization, market forces and domestic sectoral institutionalization, European Business Review, 23 (2), 215-235.
 5. Antoncic B., Hisrich R.D., 2001, Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation, Journal of Business Venturing, 16, 495-527.
 6. Armario J.M., Ruiz D.M., Armario E.M., 2008, Market orientation and internationallization in small and medium-sized enterprises, Journal of Small Business Management, 46 (4), 485-511.
 7. Baker W.E., Sinkula J.M., 2009, The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small Businesses, Journal of Small Business Management, 47(4), 443-464.
 8. Barringer B.R., Bluedorn A.C., 1999, The Relationship between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management, Strategic Management Journal, 20, 421-444.
 9. Buckley P.J., Casson M., 1976, The Future of the Multinational Enterprise, Holmes and Meier, London.
 10. Bulut C., 2007. Stratejik Oryantasyon ve Firma Performans? [Strategic Orientation and Firm Performance], Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 11. Cadogan J.W., Cui C.C., Morgan R.E. Story V.M., 2006, Factors facilitating and impeding the development of export market-oriented behavior: A study of Hong Kong manufacturing exporters, Industrial Marketing Management, 35, 634-647.
 12. Calantone R.J., Çavuşgil S.T., Zhao Y., 2002, Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance, Industrial Marketing Management, 31 (6), 515-515.
 13. Calof J.L., Beamish P.W., 1995, Adapting to Foreign Markets: Explaining Internationalization, International Business Review, 4 (2), 115-131.
 14. Chang J., 2011, The early and rapid internationalization of Asian emerging MNEs, Competitiveness Review: An International Business Journal, 21 (2), 171-187.
 15. Clercq D.D., Sapienza H.J., Crijns H., 2005, The Internationalization of Small and Medium-Sized Firms, Small Business Economics, 24, 409-419.
 16. Dess G.G., Lumpkin G.T., Covin J.G., 1997, Entrepreneurial Strategy Making and Firm Performance: Tests of Contingency and Configurational Models, Strategic Management Journal, 18 (9), 677-695.
 17. Dörrenbächer C., 2000, Measuring Corporate Internationalisation A Review of Measurement Concepts and their Use, Intereconomic, 119-126.
 18. Eren-Erdogmus I., Cobanoglu E., Yalcin M., Ghauri P.N., 2010, Internationalization of emerging market ?rms: the case of Turkish retailers, International Marketing Review, 27 (3), 316-337.
 19. Geringer J.M., Beamish P.W., Dacosta R.C., 1989, Diversification strategy and internationalization: Implications for mne performance, Strategic Management Journal, 10 (2), 109-119.
 20. Grinstein A., 2008, The relationships between market orientation and alternative strategic orientations, European Journal of Marketing, 42 (1/2), 115-134.
 21. Hassel A., Höpner M., Kurdelbusch A., Rehder B., Zugehör R., 2003, Two dimensions of the internationalization of firms, Journal of Management Studies, 40 (3), 701-719.
 22. Hornsby J.S., Kuratko D.F., Zahra S.A., 2002, Middle Managers' Perception of the Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale, Journal of Business Venturing, 17, 253-273.
 23. Hult G.T.M.,. Ketchen Jr. D.J, 2001, Does market orientation matter? A test of the relationship between positional advantage and performance, Strategic Management Journal, 22 (9), 899-906.
 24. Ibeh K., Young S., 2001, Exporting as an entrepreneurial act: an empirical study of Nigerian firms, European Journal of Marketing, 35 (5/6), 566-86.
 25. Ietto-Gillies G., 1998, Different conceptual frameworks for the assessment of the degree of internationalisation: an empirical analysis of various indices for the top 100 transnational corporations, Transnational Corporations, 7 (1), 17-39.
 26. Javalgi R.R.G. Todd P.R., 2011, Entrepreneurial orientation, management commitment, and human capital: The internationalization of SMEs in India, Journal of Business Research, 64, 1004-1010.
 27. Kazem A., van der Heijden B., 2006, Exporting firms' strategic choices: The case of Egyptian SMEs in the food industry, SAM Advanced Management Journal, 71 (3), 21-33.
 28. Khandwalla P.N., 1977, The Design of Organizations,New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 29. Kohli A., Jaworski B., 1990, Market orientation: The construct, research propositions and managerial implications, Journal of Marketing, 54, 1-18.
 30. Kropp F., Lindsay N.J., Shoham A., 2006, Entrepreneurial, market, and learning orientations and international entrepreneurial business venture performance in South African ?rms, International Marketing Review, 23 (5), 504-523.
 31. Lan Q., Wu S., 2010, An empirical study of entrepreneurial orientation and degree of internationalization of small and medium-sized Chinese manufacturing enterprises, Journal of Chinese Entrepreneurship, 2 (1), 53-75.
 32. Liu S.S., Luo X., Shi Y., 2002, Integrating Customer Orientation, Corporate Entrepreneurship, and Learning Orientation in Organizations-in-Transition: An Empirical Study, International Journal of Research in Marketing, (19), 367-382.
 33. Liu Y., Li Y., Xue J., 2011, Ownership, strategic orientation and internationalization in emerging markets, Journal of World Business, 46 (3), 381-393.
 34. Lumpkin G.T., Dess G.G., 2001, Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, Journal of Business Venturing, 16, 429-451.
 35. Manolova T.S., Manev I.M., Gyoshev B.S., 2010, In good company: The role of personal and inter-?rm networks for new-venture internationalization in a transition economy, Journal of World Business, 45, 257-265.
 36. Martin O.M., Papadopoulos N., 2006, Internationalization and Performance: Evidence from Spanish Firms, Journal of Euromarketing, 16 (1/2), 87-103.
 37. Mavrogiannis M., Bourlakis M.A., Dawson P.J., Ness M.R., 2008, Assessing export performance in the Greek food and beverage industry: An integrated structural equation model approach, British Food Journal, 110 (7), 638-654.
 38. Miller D., 1983, The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, Management Science, 29 (7), 770-791.
 39. Miller D., Friesen P., 1983, Strategy making and environment: The third link, Strategic Management Journal, 4, 221-235.
 40. Mutlu H.M., Çeviker A., Sesliokuyucu O.S., 2011, Ihracat Performans? Üzerine Pazar, Öirenme ve Teknoloji Oryantasyonlarinin Etkileri [The Impact of Market, Technology, and Learning Orientation on Export Performance], Bilgi Ekonomisi, 321-335. Istanbul: Istanbul Ünivesitesi.
 41. Naman J.L., Slevin D.P., 1993, Entrepreneurship and the Concept of Fit: A Model and Empirical Tests, Strategic Management Journal, 14, 137-154.
 42. Narver J.C., Slater S.F., 1990, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, 54, 20-35.
 43. Nieminen J., Larimo J., Springer R., 2002, Market Strategies and Performance of Western Firms in Eastern Europe, Journal of East-West Business, 7 (3), 91-117.
 44. Nunnally J.C., 1978, Psychometric theory (2 ed.), New York: McGraw-Hill Book C. Okpara J.O., 2009, Strategic Export Orientation and Internationalization Barriers: Evidence from SMEs in a Developing Economy, Journal of International Business and Cultural Studies.
 45. Panayides P.M., 2004, Logistics service providers: An empirical study of marketing strategies and company performance, International Journal of Logistics Research and Applications: A Leading Journal of Supply Chain Management, 7 (1), 1-15.
 46. Racela O.C., Chaikittisilpa C., Thoumrungroje A., 2007, Market orientation, international business relationships and perceived export performance, International Marketing Review, 24 (2), 144-163.
 47. Rose G.M., Shoham A., 2002, Export performance and market orientation establishing an empirical link, Journal of Business Research, (55), 217- 225.
 48. Ruzzier M., Antoncic B., Hisrich R.D., 2007, The internationalization of SMEs: developing and testing a multi-dimensional measure on Slovenian firms, Entrepreneurship and Regional Development: An International Journal, 19 (2), 161-183.
 49. Shane S., Venkataraman S., 2000, The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, 25, 217-226.
 50. Slater S.F., 2001, Market orientation at the beginning of a new millennium, Managing Service Quality, 11 (4), 230 - 233.
 51. Sullivan D., 1994, Measuring the degree of internationalization of a firm, Journal of International Business Studies, 25 (2), 325.
 52. Vida I., 2000, An empirical inquiry into international expansion of US retailers, International Marketing Review, 17 (4), 454-475.
 53. Welch L.S., Luostarinen R., 1988, Internationalization: Evolution of a concept, Journal of General Management, 14 (2), 34-55.
 54. Westhead P., Wright M., Ucbasaran D., 2004, Internationalization of private firms: environmental turbulence and organizational strategies and resources, Entrepreneurship and Regional Development: An International Journal, 16(6), 501-522.
 55. Yeoh P.L. Jeong I., 1995, Contingency relationships between entrepreneurship, export channel structure and environment: a proposed conceptual model of export performance, European Journal of Marketing, 29 (8), 95-115.
 56. Zhou K.Z., Yim C.K.B., Tse D.K., 2005, The effects of strategic orientations on technology- and market-based breakthrough innovations, Journal of Marketing, 69, 42-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu