BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Marcin
Tytuł
Współpraca samorządów lokalnych ze szkołami wyższymi - płaszczyzny, obszary
Cooperation Between Local Governments and Universities - Area and Range
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 75-82, tab.
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Szkolnictwo wyższe, Public relations, Rynki lokalne
Local government, Higher education, Public relations, Local markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obszarem współpracy pomiędzy samorządami a uczelniami są rynki lokalne, na których podmioty realizują wspólne przedsięwzięcia. Ich celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej i ponadlokalnej, poprzez tworzenie potrzebnych i akceptowanych na rynku pracy ofert edukacji wyższej oraz podejmowanie różnych inicjatyw edukacyjnych, które wpływają pozytywnie na wizerunek rynku lokalnego.(fragment tekstu)

The cooperation between a local government and universities is voluntary and with the purpose of meeting the requirements of local and above local entities within the scope of providing educational services. It can be done through assuring educational offers that are in accordance with the requirements of the labour market. The cooperation between a local government and universities influences the competition and the image of both, the entities and the local market, assuring: recognition of the requirements of the local and regional labour market creating entrepreneurship and innovative actions of the local community, upgrading the level of professional skills, development of public capital within the scope of accomplishing mutual projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K.A Koźmiński: Misje i strategie szkół wyższych. W: Model zarządzania publiczną instytucją akademicką. Red. J. Woźnicki. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999. s. 237-242.
  2. A. Smalec: Wykorzystanie instrumentów promocji do kreowania więzi samorządów ze społecznością lokalną W: Lokalne układy partnerskie. Red. J. Karwowski. PWE, Szczecin 2004, s. 31
  3. A. Pabian: Marketing szkoły wyższej. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Oficyna Wydawnicza: ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 149.
  4. J. S. Coleman: Social Capital in the Creation of Human Capital. "American Journal of Sociology" 1988. nr 94. s. 65-120.
  5. B. Iwankiewicz-Rak: Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą. W: Marketing szkół wyższych. Red. G. Nowaczyk,. M. Kolasiński. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004, s. 54 i dalsze.
  6. H. M. Pluta-Olearnik: Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. PWE. Warszawa 2006. s. 178.
  7. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994, s. 9.
  8. T. Kowalski: Otoczenie konkurencyjne Jednostek Administracji Publicznej - droga do partnerstwa lub korupcji. W: Lokalne układy partnerskie. Red. J. Karwowski. PWE, Szczecin 2004, s. 49-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu