BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszak Celina M., Ziemba Ewa
Tytuł
Systemy business intelligence w rozwoju holistycznej infrastruktury wspomagającej podejmowanie decyzji w organizacji
Busienss intelligence systems in the holistic infrastructure development supporting decision - making in organisations
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 67-83, rys., bibiolgr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Wywiad gospodarczy, Data Mining, Zarządzanie wiedzą
Business intelligence, Data Mining, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne organizacje stanęły wobec konieczności podejmowania złożonych, słabo ustrukturalizowanych decyzji. Rozproszenie źródeł informacji, decentralizacja procesu podejmowania decyzji powoduje, że dotychczasowe modele zarządzania informacją okazują się niewystarczające. W tej sytuacji proponuje się organizacjom zastosowanie systemów BI. Systemy BI reprezentują zintegrowane środowisko, składające się przede wszystkim z hurtowni danych, narzędzi ETL, technik OLAP i Data Mining. Pozwala ono na prowadzenie wielu wartościowych analiz biznesowych dotyczących zachowań klientów, kształtowania strategii cenowej, prognozowania rozwoju organizacji, optymalizacji czynności logistycznych itp. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at analysing Business Intelligence Systems (BI) in the context of opportunities for improving decision-making in a contemporary organisation. The authors - taking specifics of a decision-making process together with heterogeneity and dispersion of information sources into consideration - present Business Intelligence Systems as some holistic infrastructure of decision-making. It has been shown that the BI concept may contribute towards improving quality of decision-making in any organisation, better customer service and some increase in customers' loyalty. The paper is focused on three fundamental components of the BI systems, i.e. key information technologies (including ETL tools and data warehouses), potential of key information technologies (OLAP techniques and data mining) and BI applications that support making different decisions in an organisation. A major part of the paper is devoted to discussing basic business analyses that are not only offered by the BI systems but also applied frequently in business practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bui T., Decision Support Systems for Sustainable Development, w: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource Book of Methods and Applications, ed. G.E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Gar-on Yeh, Kluwer Academic Publishers 2000.
 2. Gray P., Watson H., Decision Support in the Data Warehouse, Prentice Hall 1998.
 3. Gray P., Business Intelligence: A New Name or the Future ofDSS, w: DSS in the Uncertainty of the Internet Age, ed. T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 5. Hackathorn R.D., Web Farming for the Data Warehouse, Morgan Kaufmann 1998.
 6. Inmon W.H., Building the Data Warehouse, John Wiley & Sons, New York 1996.
 7. Kalakota R., Robinson M., E-Business: Roadmap for Success, Addison-Wesley 1999.
 8. Kantardzic M., Data Mining: Concepts, Models, Methods and Algorithms, John Wiley & Sons, New York 2002.
 9. Kersten G.E., Decision Making and Decision Support, w: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource Book of Methods and Applications, ed. G.E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Garon Yeh, Kluwer Academic Publishers 2000.
 10. Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2003.
 11. Kubiak B.F., Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu procesów biznesowych, w: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji, red. B.F. Kubiak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 12. Liautaud B., Hammond M., E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit, McGraw-Hill, New York 2002.
 13. Linoff G.S., Berry M.J. A., Mining the Web: Transforming Custorrter Data into Customer Value, John Wiley & Sons, New York 2002.
 14. Meyer S.R., Which ETL Tool is Right for You?, "DM Review Magazine" 2001, No 1, Brookfield.
 15. Moss L.T., Alert S., Business Intelligence Roadmap - the Complete Project Lifecycle for Decision Support Applications, Addison-Wesley 2003.
 16. Olszak C.M., Ziemba E., Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise, w: In¬forming Science and IT Education, ed. E. Cohen, E. Boyd, The Informing Science Institute, Santa Rosa 2003.
 17. Olszak C.M., Ziemba E., Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems, w: Proceedings PISTA 2004, International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications, ed. J.V. Carrasquero, The International Institute of Informatics and Systemics, Orlando 2004.
 18. Poul S., Gautman N., Balint R., Preparing and Data Mining with Microsoft SQL Server 2000 and Analysis Services, Addison-Wesley 2003.
 19. Power D., Supporting Decision-Makers: An Expanded Framework, w: Informing Science and IT Education, ed. E. Cohen, E. Boyd, The Informing Science Institute, Santa Rosa 2001.
 20. Pasmussen N., Goldy P.S., Solli P.O., Financial Business Intelligence. Trends, Technology, Software Selection, and Implementation, John Wiley 8c Sons, New York 2002.
 21. Reinschmidt J., Francoise A., Business Intelligence Certification Guide, IBM, International Technical Support Organization 2002.
 22. Silva R., Rahimi, I., Issues in Implementing CRM: a Case Study, "Journal of Issues in Informing Science and Information Technology" 2002, Vol. 1, The Informing Science Institute, Santa Rosa.
 23. Thuraisingham B., Web Data Mining and Applications in Business Intelligence and Counter- Terrorism, Auerbach Publications 2003.
 24. Turban E., Aronson J.E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice Hall 1998.
 25. Viehland D., ISExpertNet: Facilitating Knowledge Sharing in the Information Systems Academic Community, w: Informing Science and IT Education, ed. E. Cohen, E. Boyd, The Informing Science Institute, Santa Rosa 2005.
 26. Wells J.D., Hess T.J., Understanding Decision-Making in Data Warehousing and Related Decision Support Systems. An Explanatory Study of a Customer Relationship Management Application, w: Business Intelligence in the Digital Economy, ed. M. Raisinghani, Idea Group Publishing, London 2004.
 27. Wijnhoven F., Models of Information Markets: Analysis of Markets, Identification of Services, and Design Models, "The International Journal of an Emerging Discipline" 2001, Vol. 4. No 4, The Informing Science Institute, Santa Rosa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu