BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czader Wiesław (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem jako element ograniczenia niepewności działania przedsiębiorstwa
Risk Management Within the Limits of Uncertainty of Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2012, nr 3, s. 2-12, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ocena ryzyka, Analiza ryzyka, Modelowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa
Risk management, Enterprise management, Risk assessment, Risk analysis, Enterprise modeling, Enterprise development planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce zarządzanie ryzykiem nie jest jeszcze, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy niektórych krajów Unii Europejskiej, wymagane przez prawo. Należy jednak podkreślić, że nowe regulacje prawne przewidują wprowadzenie zarządzania ryzykiem, jako istotnego elementu zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie ważnego dla osiągnięcia trwałego sukcesu firmy, o czym wspomina nowe wydanie normy ISO 9004:2010. Zarządzanie ryzykiem to kwestia kluczowa dla wszystkich organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i w przedsiębiorstwach, szczególnie przemysłowych. Proces ten nasilił się w wyniku ostatnich kryzysów i niepowodzeń firm na całym świecie, które zwróciły uwagę na potrzebę skutecznej identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Tym samym, przedsiębiorstwa winny wpisać świadomość ryzyka, zarówno w odniesieniu do zadań, które mogą zostać nieprawidłowo wykonane oraz możliwości, które mogą zostać wykorzystane, w ramy całej swojej działalności. Organizacje, które potrafią w ten sposób uwzględnić świadomość zarządzania ryzykiem, jako element panowania nad niepewnością w przedsiębiorstwie, będą w stanie wykorzystać ten proces w celu poprawy uzyskiwanych wyników oraz podniesienia zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron. Zarządzanie ryzykiem to właściwe zarządzanie zasobami, ochroną organizacji i jej klientów, dbanie o majątek i środowisko oraz utrzymanie reputacji organizacji. Takiego zarządzania nie można traktować jako obciążenia dla organizacji, lecz jako sposób maksymalizacji dostępnych możliwości i zmniejszenia prawdopodobieństwa porażki. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem winno dotyczyć każdego problemu w przedsiębiorstwie i winno być realizowane przez najwyższe kierownictwo organizacji. Zarządzanie to stanowi podstawę stworzenia właściwego ładu organizacyjnego, tj. kombinacji procesów oraz struktur wprowadzonych przez kierownictwo dla uzyskania przepływu informacji, zarządzania, kierowania oraz monitorowania działań w przedsiębiorstwie, nakierowanych na realizację celów i zadań. W tym celu, należy zapewnić odpowiednie zarządzanie, uwzględniające ryzyko, związane ze świadczeniem usług dla klienta. Korzyści płynące z takiego działania to:
 • krótszy czas reakcji kierownictwa na sprawy kryzysowe,
 • większy nacisk kierownictwa na sprawy faktycznie istotne,
 • większe prawdopodobieństwo realizacji celów organizacji,
 • mniej nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na organizację,
 • większe prawdopodobieństwo wdrożenia planowanych zmian,
 • bardziej świadome podejmowanie ryzyka oraz związanych z nim decyzji.
Nowoczesne przedsiębiorstwa rozumieją, że muszą patrzeć z wyprzedzeniem w przyszłość, muszą być dynamiczne, reagować na zmiany i optymalnie wykorzystywać dostępne możliwości. Dlatego też zarządzanie ryzykiem:
 • stanowi podstawę takiego działania,
 • może pomóc w poprawie jakości świadczenia usług i wykorzystaniu dostępnych możliwości,
 • może odgrywać aktywną rolę w zarządzaniu działalnością operacyjną i usługową, a także w implementacji zmian, przed którymi stoją przedsiębiorstwa.
Proces ten stanowi narzędzie, które służy przedsiębiorstwom do osiągnięcia trwałego sukcesu, zgodnego z zaleceniami międzynarodowej normy ISO 9004:2010. (fragment tekstu)

Risk management in an enterprise is nowadays a necessary condition for effective management of almost any enterprise. It means the ability to evaluate, i.e. analyse and assess risk, and the capability to manage the risk or, in other words, to manage the multiplicity of uncertain situations of a company in the process of its development. The full risk management process concerns creating a plan which would suggest a positive solution to an action, to the lack of an action, or to an adverse event that may affect the company's ability to achieve the objectives set by its owner or its management board. Risk management applies not only to situations that arise inside a company and are related to, inter alia, employee errors, faulty management structure, administration of the company, but also with situations coming from outside, i.e. market volatility, financial fraud, etc. Risk management system includes a number of coherent components of reactions, closely linked to each other, to the possibility of uncertain situations in a company. However, there are a few theoretical models of risk management which can be used in practice in order to manage one's own business. They all seek to improve the ąuality of management, therefore to improve the management outcomes and reduce the external risks. This topic is further addressed in the literature; it applies to both public organisations, agriculture, computing, and industrial enterprises. The article presents solutions that are applied with regards to the implementation of risk management in a company manufacturing general purpose motors for industry, mining and army, where there are specific working conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czader W., Górecki P.: Szacowanie i ocena ryzyka. Procedura - REDOR, Bielsko-Biała 2008.
 2. Grudziński J.: Informatyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. "Inżynieria Rolnicza" 11(109)/2009.
 3. Jankowski R.: Nadzór i zarządzanie ryzykiem. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2009.
 4. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2006.
 5. Machala W., Stanik J.: Koncepcja metody oceny ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych. WAT Instytut Systemów Informatycznych, Warszawa 2008.
 6. Połoński M., Pruszyński K.: Interdyscyplinarny charakter nauki o ryzyku. Strategia zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwie - ryzyko innowacyjne. TNOiK, Bydgoszcz 2006, s. 61-68.
 7. Standard zarządzania ryzykiem, Federation ION of European risk Management Associations. Wielka Brytania 2003.
 8. Zarządzanie ryzykiem. Materiały szkoleniowe. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania. Warszawa 2008.
 9. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - ZRP. Krajowy system zarządzania BPI. Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu