BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witosz Antoni (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Problematyka tzw. ustawowego przekształcenia spółki komandytowej
The Problem of a Legislative Conversion of a Limited Partnership
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 49, s. 147-159.
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki komandytowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Limited partnerships, Legal transformation of entities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Normatywna konstrukcja określonych typów spółek handlowych, zwłaszcza osobowych, pozwala na takie ich ukształtowanie, które - choć dozwolone - mogło nie być zamierzone przez ustawodawcę. Spółki takie (atypowe spółki) funkcjonują jednak w praktyce i wszczynają procesy restrukturyzacyjne, w tym także polegające na przekształceniu się w inny typ spółki. Proces ten możliwy jest nie tylko na podstawie regulacji "modelowej". Rodzi się więc pytanie, czy określone przepisy prawa nie dozwalają na przyjęcie, iż także w przypadkach przekształceń "atypowych spółek" wskazane byłoby skorzystanie z przepisów, które z całą pewnością pełnić mają inną rolę. Przypadek omawiany dotyczy spółki komandytowej, gdy jedyny komandytariusz uzyskuje status komplementariusza. (fragment tekstu)

Commercial Company's Code (KSH), Title IV, points out a catalogue of conversions. However, other provisions of this code, mentioned in the titles that specify types of commercial companies, contain a fragmentary regulation of such agencies that seem to include some elements which are proper regarding a conversion. Such a provision, that has been analyzed is a provision art. 115 of CCC(KSH), regarding a possibility of a limited partner to gain a status of a general partner. This may only occur by an amendment in a limited partnership's agreement. Therefore, a major problem occurs, whether al limited partners agree to such amendment. It may seem, however it is not, clear, whether art. 115 of CCC (KSH), permits to the so called legislative conversion, or by the resuIt of such action, a common conversion procedure ought to be started. Otherwise, a legal action that has been taken, shall be considered as invalid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. T.IV. S. Sołtysiński, J. Szwaja. Komentarz do art. 459-633. Warszawa 2004, s. 1005.
  2. A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. II. Zakamycze 2005, s. 1151.
  3. A.Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 15.
  4. M. Litwińska w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2002, s. 1105.
  5. J. Szwaja w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych. T. !. Komentarz do art. 1-150. Warszawa 2001, s. 585.
  6. A. Kidyba. Atypowe spółki handlowe. Kraków 2006.
  7. A. Witosz: Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 24 i nast.
  8. A. Szumański w: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek. Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 180.
  9. A. Kidyba: Status prawny komandytariusza. Bydgoszcz 2000, s. 168.
  10. S. Krześ w: kodeks spółek handlowych. Komentarz. J. Javcyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-krześ. warszawa 2001, s. 653.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu