BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodoła Tomasz
Tytuł
Współczynnik modyfikacji oprogramowania - miernikiem jakości produktu
Software maintainability index - measure of product quality
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 105-120, rys., tab., bibiogr.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Jakość oprogramowania, Jakość produktu, Normy ISO
Software quality, Product quality, ISO International Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces utrzymania oprogramowania jest najkosztowniejszą fazą cyklu życia oprogramowania. Kontrolowanie kosztów tej fazy związane jest z jakością utrzymywanego produktu oraz jakością i organizacją prac procesu. Celem naukowym niniejszej pracy było zaprezentowanie autorskiej miary modyfikowalności oprogramowania umożliwiającej kontrolowanie jakości utrzymywanego produktu programowego oraz stanu jego użytkowania. Prezentowany tutaj model współczynnika jest próbą całościowego ujęcia problemów związanych z procesem utrzymania oprogramowania. Wyznaczenie uniwersalnego współczynnika modyfikowalności oprogramowania w znacznym stopniu może ułatwić kontrolowanie jakości atrybutu modyfikowalności. Zasadność istnienia tego typu miary zweryfikuje rzeczywistość. Wszystkie dotychczasowe prace, mimo braku rozwiązania problemu, stanowią podstawy do dalszych badań. Przy czym bardzo ważne jest zebranie odpowiednich doświadczeń, a to może zostać osiągnięte tylko wówczas, gdy prace procesu utrzymania oprogramowania będą znormalizowane i dobrze zarządzane. (abstrakt oryginalny)

One of the most expensive phases in the software life cycle is the software maintenance. It's overall costs of the above process for the most part depends on quality of software product and quality of process. The following article presents a measure that could help to control this costs and describes a state of the maintained product. This is a model of Maintainability Index that attempt to cover all the aspect of software maintenance. This measure was developed because there was a lack of such a tool. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bengtsson P., Lassing N., Bosch J., van Vliet H., Architecture-Level Modifiability Analysis, "The Journal of Systems and Software" 2004.
  2. Halstead M.H., Elements of Software Science, Operating and Programming Systems Series, Vol. 7, Elsevier, New York 1977.
  3. ISO 9000: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, 2001.
  4. ISO/IEC 9126:2001 Information Technology - Software Quality Characteristics and Metrics, Part 1: Quality Characteristics and Sub-characteristics, Part 2: External Metrics, Part 3: In¬ternal Metrics.
  5. IEEE STD 610.12: IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, 1990.
  6. Kobyliński A., Modele jakości produktów i procesów programowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
  7. Pressman R.S., Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu