BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnacka Beata
Tytuł
Wstępna estymacja opłacalności funkcjonalnej informatycznego przedsięwzięcia projektowego - ujęcie modelowe
Functional profitability initial estimation of IT development projects - model approach
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 121-137, bibliogra. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Rachunek ekonomiczny, Zarządzanie wartością
Economic calculation, Value management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rezultaty etapu wstępnej estymacji opłacalności funkcjonalnej IPP umożliwiają podjęcie wstępnej decyzji o przystąpieniu do realizacji SI o przewidywanym stopniu skomplikowania oraz o wymaganej funkcjonalności, pracochłonności i produktywności funkcjonalnej lub rezygnacji z niej oraz wybór najbardziej dopasowanych do wymagań użytkownika ofert potencjalnych wykonawców SI, tj. takich, które spełniają warunki konieczne opłacalności funkcjonalnej IPP oraz są z jej punktu widzenia najkorzystniejsze - będą one stanowiły przedmiot dalszej, szczegółowej estymacji. Ze względu na znaczenie funkcjonalności SI dla użytkownika systemu informatycznego ocena opłacalności funkcjonalnej planowanego IPP stanowi niewątpliwie właściwą (chociaż niekoniecznie jedyną) podstawę do podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej przez zamawiającego, zwłaszcza w odniesieniu do różnych kategorii IPP: (abstrakt oryginalny)

There is a clear issue with IT development projects benefits estimation. Therefore the paper introduces IT projects functional profitability initial estimation proposal based on functional productivity assessment. The approach defines IT development projects functional profitability necessary conditions. Initial estimation process phases are also shortly described (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badurek ]., Dogmat niemierzalności, "Computerworld" 2.02.2004, http://www.computerworld.pl/artykuly/38345.html.
 2. Cypryjański J., Klasyfikacja metod procesu oceny inwestycji informatycznych, w: Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1027, Wrocław 2004, s. 85-93.
 3. Czarnacka-Chrobot B., O dwóch generacjach metod wymiarowania funkcjonalnego informatycznych przedsięwzięć projektowych, w: Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, red. J. Oleński, Z. Olejniczak, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 73-86.
 4. Common Software Measurement International Consortium, COSMIC-FFP Measurement Manual, version 2.2, January 2003.
 5. Devaraj S., Kohli R., The IT Payoff: Measuring the Business Välue of Information Technology Investments, Financial Times Prentice Hall 2002.
 6. Edwards Jak tam, panie dyrektorze, z ROI z informatyki?, "CXO - Magazyn kadry zarządzającej" 3.03.2003, http://www.cxo.pl/artykuly/29930.html.
 7. International Fnnction Point Users Group, IFPUG Function Point Counting Practices Manual, Release 4.2, IFPUG Princeton Junction, NJ, January 2004.
 8. International Software Benchmarking Standards Group, http://www.isbsg.org.
 9. ISO, ISO/IEC 14143-1: 1998 - Information Technology - Software Measurement - Functional Size Measurement - Part 1: Definition of concepts, ISO 1998.
 10. Lin C., Pervan G., A Public Sector Case Study on Evaluating and Managing the Benefits IS/IT, w: Technologies & Methodologies for Evaluating Information Technology in Business, red. C.K. Davis, Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2003, s. 97-121.
 11. Lin C, Pervan G., An Overview of a Public Sector Case Study on Evaluating and Managing the Benefits of IS/IT, w: Encyclopedia of Information Science and Technology, red. M. Khosrow- Pour, Volume I-III, Idea Group Publishing, Hershev, Pa. 2005, s. 2364-2367.
 12. Strassmann P.A., Wartość komputerów, "Strategie Informatyzacji - zarządzanie wartością inwestycji" kwartalnik menedżerów informatyki, nr 7, InfoVide, kwiecień 2001.
 13. Strassmann P.A., Budowanie wartości firmy poprzez inwestycje w informatyce. Kontekst strategiczny inwestycji informatycznych, "Strategie Informatyzacji - budowanie wartości firmy" kwartalnik menedżerów informatyki, wydanie specjalne, InfoVide, Informatyka Korporacyjna 2001.
 14. Strassmann P.A., Paul Strassmann i jego komputerowy sceptycyzm, "Strategie Informatyzacji - budowanie wartości firmy" kwartalnik menedżerów informatyki, wydanie specjalne, InfoVide, Informatyka Korporacyjna 2001.
 15. Wolski A., Managerów nie interesuje IT?, "BiznesNet.pl" 13.10.2003, http://www.biznesnet.pl/ a/6571/Manager%C3%B3w-nie-interesuje-IT.
 16. Zuse H., What can Practioneers learn from Measurement Theory, Proc. of the 13th International Workshop on Software Measurement, September 2003, Montreal, Shaker Publ., Aachen, s. 175-176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu