BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Eugeniusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Cele zatrudnieniowe Strategii Lizbońskiej a rozwój gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej
Employment Goals of the Lisbon Strategy an D development of the Knowledge Economy in the European Union Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 7-19
Tytuł własny numeru
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Indeks Gospodarki Opartej na Wiedzy, Strategia lizbońska, Zatrudnienie, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Knowledge Economy Index (KEI), Lisbon Strategy, Employment, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są dwa zasadnicze kierunki działań krajów Unii Europejskiej przyjęte w Strategii Lizbońskiej, dotyczące z jednej strony poprawy wskaźników rynku pracy, w szczególności stóp zatrudnienia, a z drugiej zaś - rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Celem podstawowym artykułu jest ustalenie, w jakim stopniu cele przyjęte w Lizbonie w 2000 r. zostały zrealizowane w krajach UE do 2009 r. Ponadto podjęta jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w procesie realizacji tych dwu głównych celów występują między nimi związki i zależności, w szczególności: czy rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprzyja, czy tez utrudnia realizację celów zatrudnieniowych Strategii Lizbońskiej (fragment tekstu)

The paper deals with the employment goals of the Lisbon Strategy and development of the knowledge economy in the European Union countries. The goal of the paper is to describe the development level of the knowledge economy in the European Union countries and the extent to which the employment goals of the Lisbon Strategy in those countries have been realized. Special attention is paid to the question whether the development of the knowledge economy is related to the levels of employment rates in the investigated countries. Empirical analysis is based on the statistical data about knowledge economy indexes and labour market indicators in 27 EU countries for 2009. The analysis shows the employment goals of the Lisbon Strategy have been partly realized so far. Only 3 countries (the Netherlands,Denmark and Sweden) have achieved the 3 employment goals of the Lisbon Strategy till 2009. On the other hand there are 12 countries which have achieved none of the employment goals till 2009 (Romania, Bulgaria, Greece, Poland, Slovakia, Malta, Italy, Czech Republic, Hungary, Spain, Luxemburg and Belgium). Moreover the development levels of the knowledge economy in the EU countries are strongly diversified. The highest levels are in Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Great Britain, Ireland and Germany and the lowest - in Romania, Bulgaria, Greece, Poland, Slovakia, Cyprus and Malta. There is a relationship between the development of the knowledge economy and employment rates. In the countries with higher development levels of the knowledge economy we can also observe higher levels of employment rates. Moreover in the EU countries with higher GDP per capita there also higher development levels of the knowledge economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Płowiec: Strategia Lizbońska a rozwój zdolności konkurencyjnej Polski. W: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s. 87.
  2. K. Piech: Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście strategii lizbońskiej. W: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu