BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buś-Bidas Agnieszka (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Tytuł
Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości : (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)
Promotional Activities of Municipalities for Supporting of Entrepreneurship : (Based on the Example of Tarnobrzeg Town)
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2012, vol. 8, s. 300-313, ryc., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w edukacji
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Przedsiębiorczość, Promocja miasta, Atrakcyjność inwestycyjna, Rozwój przedsiębiorczości, Wspieranie przedsiębiorczości
Territorial marketing, Entrepreneurship, City promotion, Investing attractiveness, Entrepreneurship development, Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Tarnobrzeg
Abstrakt
Koncepcja marketingu terytorialnego zakłada, że relacje między gminą a jej partnerami są realizowane na podstawie dostosowania i zabezpieczenia, w najkorzystniejszy sposób, życzeń i interesów lokalnej społeczności. Założeniom tym jest także podporządkowana promocja. Jest to, obok ceny, dystrybucji i produktu jeden z instrumentów marketingowego oddziaływania na otoczenie (Marks 2006). Celem niniejszego artykułu jest prezentacja w ujęciu teoretycznym i praktycznym typów działań promocyjnych, które mogą być podejmowane przez władze samorządowe celem pobudzania lokalnej społeczności i inwestorów zewnętrznych do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w gminie. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to present business promotional activities conducted by the local government of Tarnobrzeg town for stimulating internal and external investors to initiate and develop business undertakings in the municipality. The situation in Tarnobrzeg is far from satisfactory because there is no enough diversity and frequency in applying the promotional instruments. Furthermore, limited financial funds don't allow this sort of activity to be sufficiently developed by the local government. A promotional strategy of the town is a chance here to enhance business promotional activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B., 1999, Marketing w zarządzaniu gminą, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 2. Czornik M., 1998, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 3. Czornik M., 2000, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 4. Dolnicki B., 1994, Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Wyd. Dra A. Abramowskiego, Katowice.
 5. Domański T., 1997, Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.), Centrum Badan i Studiów Francuskich Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 6. Dziemianowicz W., 2005, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski - refleksje po czterech edycjach badań, "Prace i Studia Geograficzne", tom 35, Warszawa.
 7. Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Golka M., 1994, Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna Artia, Puszczykowo.
 9. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1992, Marketing, PWE, Warszawa.
 10. Kluszycki S., Marak J., 1998, Marketing komunalny, Tygodnik Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 51-52.
 11. Kotler Ph., 1994, Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Prentice Hall Intl., Gebethner i S-ka, Warszawa.
 12. Kulawczuk P., 2009, Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2009, Warszawa - Gdynia.
 13. Łuczak A., 2006, Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta [w:] Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Warszawa.
 14. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. PWN, Warszawa.
 15. Markowski T., 2006, Marketing miasta [w:] Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Warszawa.
 16. Marks M., 2006, Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich [w:] Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Warszawa.
 17. Nowicki M. (red.), 2010, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 18. Olszewska J., 2000, Wizerunek jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej gminy, "Marketing i Rynek", nr 11.
 19. Panasiuk A., 2005, Marketing usług turystycznych, Wyd. PWN, Warszawa.
 20. Pilarczyk B., Bernaciuk A., 2005, Miejsce promocji w strategii gminy o szczególnych walorach przyrodniczych [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 21. Rydel M., 1998, Podręczny leksykon promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk.
 22. Seweryn R., 2004, Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, J. Krupa, T. Soliński (red.), Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 23. Strategia promocji miasta Tarnobrzeg na lata 2010-2014.
 24. Strategia rozwoju Miasta Tarnobrzeg na lata 2007-2013.
 25. Szromnik A., 2006, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne [w:] Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Warszawa.
 26. Szromnik A., 1997, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.), Centrum Badan i Studiów Francuskich Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 27. Uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzeg na rok 2010 nr XLV/908/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 stycznia 2010 roku.
 28. Zeman-Miszewska E., 2001, Wspólnota lokalna wobec konkurencji międzyregionalnej - podstawy marketingu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu