BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Poziom zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą
Level of the Employee Engagement in Enterprises in Poland and Abroad
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2012, nr 3, s. 13-21, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania pracownika, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie personelem, Czynniki determinujące efektywność zespołu, Aktywizacja pracowników, Motywowanie pracowników, Relacje pracodawca-pracownik
Employee behaviours, Enterprise management, Personnel management, Factors determining the effectiveness of the team, Employee activation, Motivating employees, Employer-employee relationships
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsensus rozważań teoretycznych i praktycznych na temat determinant ujawniających się jako bariery dla budowania zaangażowania pracowniczego jest następujący: zarządzanie zaangażowaniem jest procesem trudnym, wymagającym wielu działań zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i niematerialnej zarządzania personelem. Przebieg procesu zakłóca wiele czynników, które próbowano w publikacji scharakteryzować, prowadząc rozważania teoretyczne, poparte ogólnodostępnymi wynikami badań, a pochodzące z różnych źródeł. Zaangażowanie wymaga zmiany zachowań ludzi, którzy muszą chcieć realizować nie tylko bieżące, powierzone im zadania, ale przede wszystkim muszą chcieć kreować przyszłość firmy, włączając się w jej doskonalenie na każdym etapie jej rozwoju. (fragment tekstu)

The article presents the issues connected with building employee engagement in an enterprise. In the theoretical part of the paper a characteristics of the basic factors determining the functioning of the enterprise through employee engagement was prepared. The mentioned part of the paper is a result of the overview of national and foreign literature. The different authors typologies were presented in the part of the article. Particular determinants were analysed in context of barriers for building the higher level of employee engagement. The practical part of the paper presents the level of employee engagement in a real enterprises in the World, in European Union and in Poland as a verification of theory in practice. Additionally, ArcelorMittal Poland SA was a case study here. The enterprise functions on the Polish steel and metallurgical products market. Building employee engagement level in the analysed enterprise is lower than the theoretical foundations. In the situations enterprises suffer a loss. They want to higher employee engagement level in their enterprises. Although, the article presents the results of seasonal measurements of the employee engagement level in the enterprises. Their detailed analysis was not the topic of this publication and may serve as a basis for further analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Płoszajski P.: Japońskie zarządzanie. Ciągłość i zmiana. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Walters Kluwer Business, Kraków 2007.
 3. Ayers K. E.: Engagement is Not Enough. You Reed Passionate Employees to Achieves Your Dream. Advantage Media Group, Charleston 2006.
 4. Coffman C., Gonzalez-Molina G.: Follow This Path: How the World's Greatest Organization. Drive Growth by Unleashing potential, Warner Business Books, Clayton 2002.
 5. Colan L. J.: Engaging the Hearts and Minds of All Your Employees. McGraw-Hill, New York 2009.
 6. Coyle-Shapiro J., Conway N.: Exchange Relationships; Examining Psychological Contacts and Perceived Organizational Support. "Journal of Applied Psychology" 2009, No 90.
 7. Croston D.: Employee Engagement, The People First Approach to Building a Business. Monstone Media, Sydney 2008.
 8. Dembowska B., Gonicka J. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011, [za:] CBOS BS/51/200:6.
 9. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 10. Gueutal H. G., Stone D. L.: The Brave New World of e-HR. Human Resources Management in the Digital Age. John Wiley & Sons, San Francisco, CA, 2005.
 11. Hamblin A. C.: Evaluation and Control of Training. McGraw-Hill, Maidenhead 1974 [w:] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Walters Kluwer Business, Kraków 2007.
 12. Horyń A., Oczkowicz E.: Blisko połowa to zaangażowani pracownicy. "Jedynka", ArcelorMittal Poland SA, Dąbrowa Górnicza czerwiec 2011.
 13. Howe N., Strausse W.: The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve. "Harvard Business Review", July-August, 2007, pp. 41-55.
 14. Juchnowicz M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4-/2010, s. 58-66.
 15. Juchnowicz M.: Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje. PWE, Warszawa 2010.
 16. Kirkpatrick D. L.: Evaluating Training Programs. Berret-Koehler, San Francisco 1994 [w:] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Walters Kluwer Business, Kraków 2007.
 17. Kochan T. A., Dyer L.: Managing transformational change: the role of human resource Professional. "International Journal of Human Resource Management" 4(3), 1993, pp. 569-590.
 18. Kojima A.: The myth of the Japanese model of employment. "Journal of Japanese Trade & Industry", September/October 2000, p. 35.
 19. Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 20. Materiały HR udostępnione przez firmę ArcelorMittal Poland SA, Dąbrowa Górnicza 2010.
 21. Mazurek-Kucharska B.: Psychologiczne korelaty zaangażowania w pracę - uwarunkowania sukcesy lub wypalenia zawodowego. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" nr 12/2009.
 22. McShane S. L.: Organizational Behavior. McGraw-Hill, New York 2006.
 23. Mello C. de, Pauken P. D.: A Perfect Match: Decoding Employee Engagement. Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2008.
 24. Podnosimy zaangażowanie pracowników. "Polska Stal" - gazeta zakładowa ArcelorMittal Poland nr 38/ 266 (26.09.2008), s. 2.
 25. Purcell J., Kinnie N., Hutchinson S., Rayton B., Swart J.: Understanding the People and Performance Link: Unlocking the back box. CIPD, London 2003.
 26. Robbins S. P., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 27. Robinson D., Perryman S., Hayday S.: The Drivers of Employee Engagement. IES Research Report, Brighton, Sussex 2004.
 28. Rypina E.: Diagnoza zaangażowania pracowników świetle wyników badań. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2009, s. 12.
 29. Smythe J.: CEO - dyrektor do spraw zaangażowania. Oficyna a Walters Kluwer Business, Kraków 2009.
 30. Trends in Global Employee Engagement. Dostępny w Internecie: http://hrstandard.pl/2011/08/11/co-wplywa-na-zaangazowanie-pracownikow/.
 31. Wyniki badań zaangażowania pracowników, publikacja Hewitt Associates. "Polska Stal" - gazeta zakładowa ArcelorMittal Poland, nr 26/254 (04.07.2008), s. 1, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu