BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian
Tytuł
Wybrane metody wielokryteriowej oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych
Selected multicriterial methods of it investment evaluation
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 153-166, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Technologie teleinformatyczne, Pomiar efektywności, Strategiczna Karta Wyników
IT projects, Information and communication technologies, Efficiency measurement, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizacja różnorodnych przedsięwzięć informatycznych przez współczesne przedsiębiorstwa wymusza dokonywanie oceny ich efektywności. Czynności związane z szacowaniem efektywności mają złożony charakter, co wymaga od osób za nie odpowiedzialnych nie tylko znacznego zaangażowania, ale także dużego poziomu wiedzy i doświadczenia. Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w praktyce może być dokonywana za pomocą różnorodnych metod, przy czym obecnie podkreśla się konieczność rozszerzenia tradycyjnych (finansowych) mierników oceny efektywności projektów informatycznych o metody wielokryterialne, uwzględniające również zmiany jakościowe, co zapewnia kompleksowy charakter oceny. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to presented multicriteria methods of IT investments appraisal in terms of their efficiency. The main contribution of the presented methods to evaluation IT investment is the possibility of analyzing mentioned projects from different point of view. The paper contains the characteristics of three chosen multicriterial methods of IT investment appraisal - Total Economic Impact (TEI), Information Economics (IE), Balanced Scorecard (BSC). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
  2. Chapman C, Ward S., Project Risk Management, Processes, Techniques and Insights, John Wiley&Sons, Chichester 1997.
  3. Gliedman C., The Total Economic Impact Workbook, Performing a Total Economic Impact, Study to Evaluate Technology Initiatives, Giga Information Group, Cambridge 2000. Gliedman C., Total Economic Impact, An Analysis ofTEI at Company a Corporation, Giga Information Group 2000.
  4. Grembergen W.V, Saull R., Information Technology: Governance through the Balanced Score-card, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, W.V. Grembergen (ed.), Idea Group Publishing, London 2001.
  5. Technologiczne aspekty doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, red. A. Nowicki, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
  8. Sierpińska M, Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  9. Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  10. Zarzecki D., Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu