BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karlińska Barbara (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Model procesu twórczego a rozwój innowacji procesowych
Model of the Creative Process and Development of Process Innovation
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2012, nr 3, s. 22-28, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Twórcze rozwiązywanie problemów, Postawa twórcza, Kreatywność w zarządzaniu, Czynniki determinujące efektywność zespołu, System doradczy
Enterprise innovation, Creative solving problems, Creative attitude, Creativity in management, Factors determining the effectiveness of the team, Advisory system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ilustruje możliwości wykorzystania fazowości kreatywnego rozwiązywania problemów w praktyce. Zachęca do spojrzenia szerzej na wzajemnie uzupełniające się pojęcia kreatywności i innowacyjności. Sam proces twórczy ma przyczynić się do nagromadzenia przykładów dobrych praktyk i być na bieżąco udoskonalany. Metody kreatywne to szereg reguł i strategii, a ich potencjał nie jest należycie wykorzystywany. Z tego powodu podaje się sposoby postępowania, pozwalające ukierunkować i wzmacniać działania w tym zakresie. Należy pamiętać o budowaniu postawy proinnowacyjnej, tak na poziomie jednostki, jak i organizacji. Rozwój zdolności może podlegać planowaniu, więc kształtowanie postawy twórczej także jest możliwe, ale twórczość jest efektem dojrzałości i warsztatu działania. Należy diagnozować w organizacji procedury, systemy, styl zarządzania i modyfikować je w kierunku stworzenia twórczej organizacji, mając przede wszystkim na uwadze fakt, że jedną z barier innowacji jest problem z dopracowywaniem koncepcji, a relacja między projektem a jego realizacją nieczęsto kończy się sukcesem. Zadania typu odtwórczego należy formułować w kategoriach konkretnych, zaś twórcze w bardziej ogólnych, by nie zawężać możliwego rozwiązania. Na pytanie: jaka wiedza jest do tego potrzeba, należy odpowiedzieć: bariery blokujące kreatywność (głównie będzie to niedostrzeganie celów, zapobiegające podjęciu procesu twórczego, i niecierpliwość powodująca przedwczesne przerywanie procesu twórczego), klimat w organizacji (środowisko), budowanie zespołu twórczego (w szczególności dobór uczestników), ale także poznanie i ustalenie stylu pracy i strategii działania grup, kompetencje twórcze czy wreszcie znaczenie emocji i humoru dla wyniku końcowego. Ostatnia pozycja nawiązuje do strategii ukierunkowującej emocje, która sygnalizuje, że uczucia mogą kierować przebiegiem procesu twórczego i wskazywać pewne informacje. Humor często jest niezbędny, by otwarcie tworzyć nieschematyczne pomysły. Zaprezentowany model procesu twórczego oraz zestawienie go z innowacyjnym procesem jest pierwszym etapem budowy bazy wiedzy dla systemu doradczego, wspomagającego innowatorów. (fragment tekstu)

The article presents a description of the various stages of the creative process which aim to the better solutions. The phase of the process are: ideas, evaluation, observation, "life of the solution", analysis. Model of the creative process pledged an innovative process. It allows to comple- ment. In both processes attention is given to the definition of the problem. For example, a good preparation for generating ideas by comparing:
 • current experience with previous,
 • current experience with current plans,
 • achievements with expectations,
 • achievements with those of other organizations.
On the basis of experience gained in the tested company created classifications, due to the level of innovations. Advisory system will be build through the literature and practical example. Creativity is important in every fields of business. Creative people have innovative ideas for new product or process and find imaginative ways to solution. Psychology of creativity indicates that the innovators did not take the traditional view and develop existing ideas. People can only be creative in the right environment. Creative process based on creative methods prepares to be ready to try new things. Presentations the most important issues related with creative process is necessary to understand how difficult it is to solve complex problems. The paper includes examples of questions - suggestions at selected stages of the process. Model and methods will be constantly verified and improved. The priority is evaluation of the effectiveness of the actions taken. The whole shows the role and value of methods of creative problem solution, causing the increase of awareness on the advantages and benefits for companies incorporating innovation. The goal is that the ideas shall be incorporated regularly and the learned methods shall be applied in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk I.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Białoń L.: Zarządzanie działalnością innowacyjną. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
 3. Dobrołowicz W.: Psychologia twórczości technicznej. WNT, Warszawa 1993.
 4. Galiński P.: Proces innowacyjny. Dostępny w Internecie: http://galinski.pwsz.elblag.pl/procin.pdf, dostęp dnia 01.07.2012.
 5. Green A.: Kreatywność wpublic relations. PWE, Warszawa 2004.
 6. Jerzyk E.: Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 7. Karlińska B., Knosala R.: Analiza technik kreatywnego rozwiązywania problemów na wybranych przykładach praktycznych, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 49-60.
 8. Knosala R., Jagoda D., Karlińska B., Serafin R.: Psychologia kreatywności wspierająca generowanie innowacyjnych procesów i produktów, [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 518-525.
 9. Kozielecki J: Strategia psychologiczna. Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.
 10. Nęcka E.: Myślenie, [w:] Materska M., Tyszka T. (red.): Psychologia i poznanie. PWN, Warszawa 1992.
 11. Nęcka E.: Proces twórczy i jego ograniczenia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1995.
 12. Nęcka E.: Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk 2001.
 13. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B.: Psychologia poznawcza. PWN, Warszawa 2007.
 14. Olczak A., Urbaniak M.: Marketing B2B w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2005.
 15. Piech K.: Systematyka metod rozwiązywania problemów zarządzania, [w:] Antoszkiwicz J. (red.): Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 1999, s. 38-62.
 16. Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
 17. Sloane P.: Twórcze myślenie w zarządzaniu. GWP, Gdańsk 2005.
 18. Strykowska M. (red.): Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Fundacji Humaniera, Poznań 2002.
 19. Szmidt K.: Pedagogika twórczości. GWP, Gdańsk 2007.
 20. Trajer J., Paszek A., Iwan S.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu