BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszecka Helena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza porównawcza serii "Acta Scientiarum Polonorum" w okresie 2002-2010
A Comparative Analysis of "Acta Scientiarum Polonorum" in the Period 2002-2010
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 17-25, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Analiza porównawcza, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Case study, Comparative analysis, Economic literature analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań stanowiło ogólnopolskie czasopismo rolnicze "Acta Scientiarum Polonorum" wydawane w piętnastu seriach tematycznych. Analizie poddano periodyk ukazujący się w latach 2002-2010, w formie papierowej i elektronicznej. Omówiono go pod względem częstotliwości ukazywania się, liczby artykułów, wielkości powierzchni tekstów, liczby autorów zagranicznych i płci autorów. Porównano trzynaście serii "Acta Scientiarum Polonorum" regularnie się ukazujących, wyniki przedstawiono liczbowo i procentowo, w formie tabeli i wykresu. Indeksowanie serii ASP w bazach polskich i zagranicznych również przedstawiono w tabeli. Wyniki dostarczają interesującego materiału na temat periodyku "Acta Scientiarum Polonorum" po dziesięciu latach istnienia.(abstrakt oryginalny)

Polish national agricultural journal "Acta Scientiarum Polonorum", issued in fifteen thematic series, has been of primary concern to this article. The analysis focuses on issues between 2002-2010, when the magazine was published both in paper and electronic version. The journal has been described by the frequency of being published, the number of articles it includes, their size, the number of foreign writers and the sex of those writers. Thirteen series of regularly issued "Acta Scientiarum Polonorum" have been compared. The results have been presented both as numbers and percentages, in the form of tables and charts. ASP's indexes in Polish and foreign databases have also been shown in the table in this article. The results of the study give us an interesting insight in "Acta Scientiarum Polonorum" after 10 years of being in the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cronin B., 2003. Scholarly Communication and Epistemic Cultures (http://www.arl.org/bm~doc/ cronin.pdf).
  2. Kling R., Callahan E., 2002. Electronic journals, the internet, and scholarly communication. Annual Review of Information Science and Technology 37, 127-177.
  3. Maślanka J. (red.), 1976. Encyklopedia wiedzy o prasie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  4. Morris S., 2006. Getting Started in Electronic Journal Publishing. Oxford, INASP (http://www.inasp.info/uploaded/documents/started-e-publ-FINAL updateMay06.pdf).
  5. Nahotko M., 2007. Naukowe czasopisma elektroniczne. Wyd. SBP, Warszawa.
  6. Sadowska J., 2009. Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej, [w:] Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 SBP, KWE. EBIB Materiały konferencyjne nr 19 (http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/matl9/sadowska.php).
  7. Szczepańska B., 2008. Czasopisma Open Access. Relacja wydawca - autor - czytelnik. Przegląd Biblioteczny 2, 240-246.
  8. Tenopir C., King D., 1998. Designing Electronic Journals with 30 Years of Lessons from Print "Journal of Electronic Publishing" 4, 2 (http://www.press.umich.edu/jep/04-02/king.html).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu