BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Bernard F.
Tytuł
Outsourcing systemów informacyjnych w tworzeniu strategii informatyzacji
IT outsourcing in enterprise strategy formulating
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 181-197, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Outsourcing informatyczny, System informacyjny, Usługi informacyjne
Information technology outsourcing (ITO), Information system, Information services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Outsourcing jest skuteczną metodą rozwoju organizacji i jej systemu informatycznego. Organizacja, ograniczając zakres wykonywanych czynności do kompetencji kluczowych, może położyć nacisk na rozwój strategicznych kierunków działalności. Ponadto wykorzystanie outsourcingu umożliwia oszczędności. (abstrakt oryginalny)

This article describes the essence, scope, different kinds of outsourcing and the compromise conception between insourcing and outsourcing. The paper discusses the model of product and service contracting, co-operation monitoring and contract re-negotiation. Also advantages and threats caused by outsourcing implementation are analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo -Techniczne, Warszawa 1999.
 2. Bartczak I. D., Przegląd dobrych intencji, "Computerworld Raport - Outsourcing IT", luty 2000.
 3. Bartczak I. D., Wybór wart ryzyka, "Computerworld Raport - Outsourcing IT", luty 2000.
 4. Golachowski K., Outsourcing wg Malickiego, "PC Kurier" 1999, nr 24.
 5. Jadczak A., Outsourcing na fali, "Computerworld" nr 10/422,6 marca 2000.
 6. Kniaź A., Outsourcing w Polsce - Wschodzący rynek, "PC Kurier" 1999, nr 24.
 7. Kubiak B.F., Korowicki A., Działalność gospodarcza w sieci globalnej - stan i perspektywy, w: Human-Computer Interaction '99, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Stella Maris, Gdańsk 1999.
 8. Kubiak B.F., Korowicki A., Globalny rynek elektroniczny w rozwoju organizacji wirtualnych i ich systemów informacyjnych, w: Electronic Data Interchange, red. M. Niedźwiedziński, Łódź 1997.
 9. Kubiak B.F., Korowicki A., Restrukturyzacja zarządzania procesami gospodarczymi współczesnej organizacji z wykorzystaniem technologii informacji, w: Human-Computer Interaction '97, red., B.F. Kubiak, A. Korowicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 10. Kubiak B.F., Korowicki A., Strategiczne planowanie rozwoju firmy i jej systemu informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 192, Studia Informatica nr 9, Szczecin 1998.
 11. Lacity M. C., Hirschheim R., Information Systems Outsourcing - Myths, Metaphors and Reali- ties, John Wiley & Sons Ltd, England 1993.
 12. Maciejec L., W poszukiwaniu bezpieczeństwa, "Computerworld Raport - Inwestycje informatyczne" luty 2000.
 13. Nowicki A., Strategia doskonalenia Systemów Informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 14. Nowicki A., Sobińska M., Usługi outsourcingowe w doskonaleniu Systemów Informacyjnych Zarządzania, w: Human-Computer Interaction '99, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Stella Maris, Gdańsk 1999.
 15. Pańkowska M., Outsourcing jako alians strategiczny, w: Human-Computer Interaction '97, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 16. Pańkowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Uczelniane AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 17. Quinn J.B., Hilmer F.G., Strategie Outsourcing, "Sloan Management Review" Summer 1994.
 18. Radziszewski P., Komputeryzacja bez komputerów, "PC Kurier" 1998, nr 21.
 19. Remington W, Pedigo R., Fox, T., Building the Virtual Organizaion with Electronic Communi- cation, materiały na konferencję Electronic Markets 1998.
 20. Rzewuski M., Za i przeciw, "PC Kurier" 2000, nr 24.
 21. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 22. www.outsourcing.com - Outsourcing Institute - styczeń 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu