BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Tomasz
Tytuł
Podstawy modelowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw partnerskich
Bases of information infrastructure modeling for partner enterprises
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 221-233, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Infrastruktura informatyczna, Globalizacja, Konkurencyjność rynkowa
IT infrastructure, Globalization, Market competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Można się spodziewać, że procesy globalizacyjne oraz wzrastająca konkurencja na rynkach będą powodować jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami partnerskimi. Pozwalają one bowiem firmom prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności posiadania całości zasobów. Dodatkowym atutem może być prowadzenie działalności gospodarczej pod znaną marką (np. franchising) oraz dużo mniejsze ryzyko niepowodzenia. Praktycznie każda forma partnerstwa wiąże się z koniecznością zastosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej. Niniejsza praca nakreśla główne nurty działań oraz analizy, jakie należy podjąć w trakcie procesu modelowania IT. Rozpoczęte rozważania będą kontynuowane w dalszych badaniach teoretycznych i empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Modern enterprises use partnership solutions in their business more and frequently. Partnership systems are characterized by strong formalization and close relationship between enterprise. This implies application of both the information technology and telecommunication solutions. The process of IT (Information Technology) infrastructure modeling in partner enterprises is different than in non-cooperating ones. This results from the necessity of taking into consideration much more factors affecting the final information technology shape (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyon-Davies P" Information Systems, Palgrave, New York 2002.
 2. Chmielarz W., Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 3. Cygler Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 4. Gospodarowicz A., Metody analizy i oceny pakietów programowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 5. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2001.
 7. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 8. Saaty T., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York 1980.
 9. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, War-szawa 1997.
 10. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
 11. Wstęp do systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, red. A. Nowicki, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu