BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Deresz Agnieszka (Urząd Skarbowy w Siedlcach)
Tytuł
The Redistributive Role of Financial Burden on Personal Income in the Years 2008-2010
Redystrybucyjna rola obciążeń finansowych osób fizycznych w latach 2008-2010
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 37-53, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy, Ubezpieczenia społeczne, Obciążenia podatkowe
Individual income tax, Tax system, Social insurance, Tax burdens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski system obciążeń finansowych obejmuje wiele podatków, jak też inne świadczenia o charakterze parapodatkowym. Są to różnego rodzaju opłaty, a przede wszystkim obowiązkowe obciążenia publiczne, szczególnie składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna. Stanowią one obciążenie dochodów podatników, wpływając tym samym na poziom ich dobrobytu. Celem opracowania jest próba określenia właściwości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz empiryczna ocena jego wpływu i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (tj. ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego) i ubezpieczenia zdrowotnego na sytuację dochodową podatników. Autorzy artykułu wykorzystują ocenę warunków progresywności systemu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz miary progresji strukturalnej.(abstrakt oryginalny)

Polish fiscal system contains different taxes as well as other tax-like payments. These are different payments, ie. obligatory public charges such as social insurance and health insurance contributions. These payments influence taxpayers' income and consequently also on the level of their welfare. The aim of this paper is to present the characteristics of the personal income tax (PIT), as well as the empirical evaluation of influence of PIT and social and health insurance contributions on the income situation of taxpayers. To reach the objective, the authors use two types of methods: assessment of conditions under which the personal income tax system becomes progressive and measures of structural progression.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kakwani N., Lambert P.J., 1997. On Measuring Inequality in Taxation: A New Approach 17. The University of New South Wales, School of Economics.
  2. Lambert P.J., 2001. The Distribution and Redistribution of Income. Manchester University Press, Manchester.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu