BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak-Chmielewska Aneta (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Territorial Differentiation in Enterprise Population Dynamics in Poland - Cluster Analysis
Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce - analiza skupień
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 55-64, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Demografia, Analiza skupień
Enterprises, Demography, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Techniki i metody analiz stosowane w demografii mogą również służyć do oceny dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce. Dynamika populacji przedsiębiorstw jest uwarunkowana zmianami w podstawowych procesach: urodzeń, zgonów i migracji. Ramy metodologiczne do nowej dziedziny, jaką jest demografia przedsiębiorstw, zostały określone przez Eurostat. Suma współczynnika urodzeń i zgonów pokazuje, jak szybko rynek przedsiębiorstw reaguje na zmiany w gospodarce, pozwalając na realokację zasobów zgodnie z zasadą Schumpeterowskiej kreatywnej destrukcji. Artykuł pokazuje terytorialne zróżnicowanie (na poziomie województw) procesów zachodzących w populacji przedsiębiorstw i ich powiązanie ze zróżnicowaniem rozwoju gospodarczego kraju. Zastosowane zostały w tym celu techniki analizy skupień.(abstrakt oryginalny)

Enterprise population processes are very similar to the processes observed in human population. The dynamics of enterprise population is conditioned by changes in basic processes: births, deaths and migrations. Similar techniques and models to those in demography can be applied in the evaluation of enterprise population dynamics. A methodological framework for business demography was set by Eurostat. The sum of birth and death rates shows the ability of enterprise market to adjust to changing economic conditions allowing to reallocate resources according to Schumpeter's creative destruction. This paper focuses on territorial differentiations in the processes of shaping enterprise population and their correlations with the economic development of the country. For this purpose the cluster analysis method was applied.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Business demography in Europe. Enterprise publications, 2002. Observatory of European SMEs 5.
 2. Eurostat, 2004. Business demography in Europe. Results for 10 Member States and Norway. Data 1997-2001. Statistics in Focus.
 3. GUS, 2007. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005 (Conditions of start-up, activity and perspectives of development of Polish enterprises in years 2001-2005). Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 4. GUS, 2010a. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku (Activity of non-financial enterprises in 2008). GUS, Warszawa.
 5. GUS, 2010b.Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2008 (Conditions of start-up, activity and perspectives of development of Polish enterprises in years 2004-2008). Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 6. Noga A., 2009. Teorie przedsiębiorstw (Theories of enterprises). PWE, Warszawa.
 7. Nunes A., Sarmento E., 2010a. Business Demography Dynamics in Portugal: A Non-Parametric Survival Analysis. Estudos do GEMF 9.
 8. Nunes A., Sarmento E., 2010b. Business Demography Dynamics in Portugal: A Semi-Parametric Survival Analysis. Estudos do GEMF 10.
 9. Ptak-Chmielewska A., 2009. Demografia biznesu w Polsce - zarys tematu (Business Demography in Poland - basic ideas). Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN 20b.
 10. Ptak-Chmielewska A., 2010a. Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa (Survival analysis of enterprises in Poland on example of selected voivodeship) [in:] P. Dittmann (ed.) Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 103, Wrocław.
 11. Ptak-Chmielewska A., 2010b. Ocena dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce (Evaluation of enterprises' population dynamics). Studia i Prace Kolegium Zarządzania. SGH, Warszawa.
 12. Schumpeter J., 1934. Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge.
 13. Szymański P., 2008. Statystyczny obraz narodzin i zgonów przedsiębiorstw (Statistical picture of births and deaths of enterprises) [in:] E. Mączyńska (ed.) Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu