BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kristof Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie Internetu w działalności samorządów lokalnych
Use of Internet in the Local Government Activity
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 97-109, rys.
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Internet, Gmina, Administracja samorządowa, Usługi internetowe
Local government, Internet, District, Self-government administration, Internet services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przyszłości samorządy terytorialne podążając za postępująca informatyzacją społeczeństwa powinny coraz szerzej wykorzystywać Internet w swojej działalności. Przede wszystkim powinny wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów oraz obsługę petentów za pomocą Internetu. W tym celu musi jednak nastąpić modernizacja oraz zakup sprzętu komputerowego, a co za tym idzie także oprogramowania oraz budowa i rozbudowa infrastruktury informatycznej. Zmiany takie przyniosą korzyści w postaci upowszechnienia dostępu do informacji, oszczędność czasu przy załatwianiu spraw urzędowych, urzędy ułatwią w ten sposób dostęp do siebie i staną się bardziej przyjazne dla obywateli. Takie działania mogą również wpłynąć na rozwój społeczeństwa pod kątem nowych technologii.(fragment tekstu)

Using Internet in local management enables possibility to communicaye with citizans. It allows to achieve and exchange information about citizans' needs. It also makes provision of informational, communicational and transactional services possible. Creating, using internet web sides and electronic mail by the local management gives a lot of advantages f.e. 24 hours access to information and some services, cost reduction in management functioning and making more transparent local government's politics. Present local management does not use Internet possibilities. Local government's workers use Internet only for their easier and more efficient work. They do not recognize communication with citizans through the Internet as a very important tool in their work. There are a lot of barriers which cause minor using communication und electronic services in local government's activities f.e. low grade of computerisation in society, citizens and clerks mentality or lack of funds for hardware in local government's budget.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Public relations instytucji użyteczności publicznej. Red. E. Hope. SPG. Gdańsk 2005, s. 197.
  2. J.T. Hryniewicz: Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny. "Samorząd terytorialny"' 2004, nr 10, s. 31
  3. J. Murzydło: Aspekty prawne informatyzacji JST. "Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota" 2007, nr 26/824, s 2.
  4. P. Swianiewicz: Wirtualny samorząd i demokracja lokalna. "Samorząd Terytorialny" 2006. nr 4, s. 7.
  5. Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. AE, Katowice 2003. s. 177.
  6. M. Krakowiak: Komunikacja marketingowa gminy - podstawy teoretyczno-metodyczne. Praca doktorska AE. Katowice 2007. s. 91.
  7. Internet marketingu. Red. A. Bajdak. PWE. Warszawa 2003. s. 178.
  8. Badania marketingowe w Internecie. Red. K. Karcz., A. Bajdak AE, Katowice 2005, 5. 119-126.
  9. A. Jakubowska, M. Krakowiak: Wykorzystanie Internetu w procesach decyzyjnych w gminie. W: Wybrane elementy gospodarki opartej na wiedzy. Red. K. Włodarczyk-Śpiewak. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2006, s. 170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu