BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Influence of Specialization on Economic Results of Pig Farms
Wpływ specjalizacji na wyniki ekonomiczne gospodarstw trzodowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 65-76, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produktywność rolnictwa, Wartość ekonomiczna
Arable farm, Agriculture productivity, Economic value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań przedstawionych w opracowaniu było określenie wpływu specjalizacji na wyniki ekonomiczne gospodarstw trzodowych. Analizą objęto 80 gospodarstw trzodowych o dużej skali produkcji, położonych w ośmiu województwach o największej koncentracji chowu tego gatunku zwierząt w Polsce. W literaturze ekonomiczno-rolniczej występuje szereg definicji specjalizacji i stosuje się różne sposoby oraz kryteria jej pomiaru. Utrudnia to porównywalność uzyskiwanych wyników. Specjalizacja sprzyja osiąganiu korzyści wynikających ze wzrostu skali produkcji. W badanych gospodarstwach wyższy stopień specjalizacji wiązał się ze wzrostem produktywności ziemi i pracy oraz większą opłacalnością produkcji i rentownością kapitału własnego. Jedynie gospodarstwa wyspecjalizowane o dużej skali produkcji mogą sprostać rosnącej konkurencji na rynku trzody chlewnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research presented in the article was to determine an influence of specialisation on economic results of pig farms. The analysis included 80 pig farms with large-scale production located in eight voivodeships of the greatest concentration of these animals' rearing in Poland. In the economic and agricultural literature there are a number of specialisation's definitions, as well as different measurement methods and criteria are applied. This hinders comparability of the gained results. Specialisation is favourable to achieving advantages resulting from the growth in production scale. In the analysed farms, the higher level of specialisation was connected with the growth of land and labour productivity, as well as increased production profitability and return on equity. Only specialized farms of great production scale are able to cope with the growing competition on pig market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Floriańczyk Z., 2003. Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
 2. Grzelak A., 2007. Wybrane zagadnienia procesów specjalizacji gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA IX, 1, 146-151.
 3. Jerzak M., 1974. Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 4. Józwiak W., Juźwiak J., 2007. Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane. Wieś i Rolnictwo 4(137), 9-19.
 5. Juszczyk S., 2005. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Klepacki B., 1996. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Manteuffel R., 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 8. GUS, 2011. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010. GUS, Warszawa.
 9. Runowski H., 1994. Koncentracja produkcji zwierzęcej. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 10. Wojtaszek Z., 1965. Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków i stopni wielostronności produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych seria G 78, 1, 15-24.
 11. Ziętara W., Olko-Bagieńska T., 1986. Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu