BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityk : ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej
Dillemas of the Polish Labour Market Policy in the Aspect of the EU Employment and Ecological Policies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 51-59
Tytuł własny numeru
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka ekologiczna UE, Zatrudnienie
Labour market, EU environmental policy, Employment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem publikacji jest próba oszacowania wpływu polityki ekologicznej i zatrudnienia UE na rynek pracy w Polsce, jednakże bez uwzględnienia aspektów finansowych. (fragment tekstu)

Years 2008-2009 turned out to be a difficult test and experience for the global market. Its consequences are perceptible up until now. The impact of the economic crisis has been reflected in the GDP decrease of the majority of EU countries since 3rd quarter 2008,which resulted in growing unemployment rates. The crisis affected basic labour market parameters negatively especially in Latvia, Lithuania,Estonia, Spain and Ireland. In 2010 most of the countries recorded a positive GDP growth nevertheless the preponderating part had a higher annual average unemployment rate in comparison to the previous year. The only exception is Germany where labour market parameters improved after crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. W.E. Oates: Fiscal Federalism and European Union: Some reflections (Preliminary Draft), artykuł na konferencję: ,,Il Futuro Dei Sistemi Di Welfare Nazionali Tra integrazione Europea E Decentramento Regionale. Coordinamento, competizone, mobilita", Pavia Universita, September 2002, http://www4.fe.ue.pt/jasna/m_i_2010_2011/fisicalfederalismandeuropeanunion.pdf [07.09.2011].
 2. D. Vogel, M. Toffel, D. Post, N.Z. Uludere Aragon: Environmental Federalism in the European Union and the United States. ,,Working Paper" No. 10-085, Harvard Business School, 2010, http://www.hbs.edu/research/pdf/10-085.pdf [07.9.2002]
 3. R. Geyer: Exploring European Social Policy. Polity Press, Cambridge 2000.
 4. I. Begg: EMU and Employment. ,,Working Paper" No. 42, ESRRC, ,,One Europe or Several?" Programme, University of Susexx, 2002
 5. J. Kenner: EU Employment Law: From Rome to Amsterdam and Beyond. Hart, Oxford, 2003.
 6. J. Goetschy: The European Employment Strategy: Genesis and Development. ,,European Journal of Industrial Relations" 1999, Vol. %, No. 2, s. 117-137.
 7. C. Arnold, D. Cameron: Why the EU Developed the European Employment Strategy: Unemployment, Public Opinion and Member State Preferences.
 8. V. Monastriotis, S. Zartaloudis: Beyond the Crisis: Crisis: EMU and Labour Market Reform pressures in Good and Bad Times: ,,LEQS Paper" June 2010, No. 23/210, The London School of Economics and Political Science, s. 22.
 9. D. Trubek, J. Mosher: New Governance, Employment Policy and the European Social Model. W: Governing Work and Welfare in a New Economy. Red. J. Zeitlin, D. Trubek. Oxford University Press, Oxford, 2003.
 10. S. Regent The Open Method of Co-ordination: A New From of Suprational Governance? ,,European Law Journal" 2003, Vol. 9, s. 190-214.
 11. C.De La Porte: Is the Open Method of Co-ordination Appropriate for Organising Activities at European Level in Sensitice Policy Areas?, ,,European Law Journal" 2002, Vol. 8, No. 1, s. 38-58.
 12. http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeanemploymentstrategy.htm [04.09.2011]
 13. http: www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf [01.09.2011]
 14. M. Rodes: Employment Policy: Between Efficacy and and Experimentation. W: Policy-Making in the European Union. Red. H. Wallace, W. Wallace, M. Pollack. Oxford University Press, Oxford 2005.
 15. D. Hodson, I. Maher: The Open Method of Co-ordination as a New Mode of Governance: The Case of Soft Economic Policy Co-ordination. ,,Journal of Common Market Studies" Vol. 39. No. 4, s. 719-746.
 16. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 17. www.cie.gov.pl [30.08.2011]
 18. Traktat z Mastricht o ustanowieniu Unii Europejskiej, art 25, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11992M/word/11992M.doc [08.09.2011]
 19. Climate Change and Employment. Impact on Employment in the European Union-25 of Climate Change and CO2 emission reduction Measures by 2030. ETUC, 2007, s. 183-186.
 20. www.rynekpracy.pl [15.09.2011]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu