BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Anna
Tytuł
Doświadczenia w nauczaniu systemów ERP
Experiences in teaching ERP systems
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 339-349, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Zintegrowane systemy informatyczne
Business processes, Information integrated system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaproponowana koncepcja zajęć z wykorzystaniem systemów ERP jest uniwersalna. Została ona zweryfikowana w procesie dydaktycznym na przykładzie dwóch systemów ERP: BAANIV i IFS Applications 2000. Zajęcia z zakresu systemów ERP są prowadzone dla studentów czwartego lub piątego roku studiów. Poziom zaawansowania studentów jest zróżnicowany. Nierzadko jest to ich pierwszy kontakt z systemami informatycznymi. Podczas wykładów trzeba początkowo ukazać systemy ERP na tle ewolucji systemów informatycznych. Strona funkcjonalna systemów ERP, będąca przedmiotem ćwiczeń, została tak dobrana, aby dawała studentom możliwość poznania praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej przede wszystkim podczas zajęć z rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to preset the own conception of teaching courses using ERP systems. At the beginning short description of ERP/ERPII systems has been described. Attention was paid at own conception of using ERP systems in didactics process and the experiences in this scope of Department of Information Systems of University of Gdansk. As an example of using ERP systems IFS Application 2000 system in distribution, production and finance area has been discussed. The final part presents conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2004.
  2. Informatyka ekonomiczna, red. E. Niedzielska, wyd. IV, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  3. Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005.
  4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
  5. Lenart A., Geneza i rozwój zintegrowanych systemów informatycznych, w: Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 3, Sopot 2005.
  6. Lenart A., Systemy ERP i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym, w: Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1027, Wrocław 2004.
  7. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAANIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
  8. Systemy MRPII/ERP, "Computerworld ERP" czerwiec 2005.
  9. Wolak D., Polski rynek ERP kusi kolejnych inwestorów, "Parkiet" 9.02.2006.
  10. Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, wyd. III, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu