BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzierżyc Magdalena
Tytuł
Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu lokalnego rynku pracy
Role of the Territorial Government in Shaping the Local Job Market
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 58, s. 133-144
Tytuł własny numeru
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Lokalny rynek pracy, Gmina, Tworzenie miejsc pracy
Local government, Local labour market, District, Job creation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Samorządy lokalne, w kompetencjach których leży zapewnienie właściwych warunków bytu społeczności lokalnej zobowiązane są do kształtowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy.(fragment tekstu)

Solutions adopted after the administrative reform in reference to public employment services introduced official-structural separation between central and local government offices. Decentralized model has been employed according to which general job market policy is decided at national level and jobcentres (both district/poviat and regional/voivodeship) have the possibility to complement it in order to address local needs. In competence division in reference to job market policy the legislator didn't include administrative units called 'gmina'. They can only cooperate with district/poviat jobcentres and in an indirect way influence local job market by creating administrative management conditions on their territory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Bylok: Model badań popytu na pracę na lokalnym rynku pracy. W: Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro i mikroekonomicznej. Red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka. AE. Katowice 2000. s. 56-57.
  2. W. Jarmołowicz. M. Knapińska: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji europejskiej. AE, Poznań 2005. s. 15-18.
  3. E. Kryńska, B. Suchecka, J. Suchecki: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. IPISS, Warszawa 1998, s. 38 i dalsze.
  4. E. Kryńska: Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - Instytucje i programy. w: Rynek pracy w skali lokalnej. Red. R. Szula, A. Tucholska. SCHOLAR, Warszawa 2004, s.45 i dalsze
  5. I. Kukulak-Dolata, J. Pichl: Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy. IPISS. Warszawa 2007, s. 35.
  6. A. Tucholska: Powiat między zbiorowością a wspólnotą. SCHOLAR, Warszawa 2001. s. 146-147.
  7. M. Dzierżyc: Formy przeciwdziałania bezrobociu w małych miastach. W: Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych. Red. K. Heffner. AE, Katowice 2008. s. 75
  8. A. Ziomek: Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach regionu Górnego Śląska. GWSH, Katowice 2000, s. 91 i dalsze.
  9. J. Runge: Rynek pracy w miastach województwa śląskiego. W: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Red. L. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 282.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu