BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubicová L'ubica (Slovak Agricultural University in Nitra), Kádeková Zdenka (Slovak Agricultural University in Nitra), Rovný Patrik (Slovak Agricultural University in Nitra)
Tytuł
Marketing Analysis of the Revenue Impact on the Slovak Households Demand for Meat and Meat Products
Analiza marketingowa wpływu przychodów na popyt na mięso i produkty mięsne w słowackich gospodarstwach domowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 23-34, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Przetwory mięsne, Analiza popytu, Gospodarstwa domowe
Food, Meat products, Demand analysis, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie zależności dochodów nominalnych i wydatków gospodarstw domowych na żywność oraz ich udziału w wydatkach ogółem z perspektywy gospodarstw domowych różnych grup społecznych Słowacji. Autorzy analizują zmienne wzorce w strukturze popytu na mięso, ceny i wpływ na ogół wydatków na mięso i produkty mięsne w gospodarstwach domowych pracowników, osób samozatrudnionych oraz emerytów. Przeprowadzono oceny wrażliwości popytu na zmiany cen konsumpcyjnych mięsa w różnych grupach gospodarstw domowych. Autorzy oszacowali elastyczność cenową popytu oraz elastyczność krzyżową popytu.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with development in nominal incomes and household expenditures for food and their share in total expenditures from the perspective of various social groups of households in Slovakia. There are analyzed the changing patterns in the structure of demand for meat prices and the impact on total expenditure on meat and meat products in the households of employees, households of self-employed persons and households of pensioners. During examining the sensitivity of demand to changes in consumer meat prices in different social groups of households own-price elasticity of demand was estimated, as well as cross-price elasticity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielik P., Hupkova D., 2010. Market relationships in vertical food animal products. SUA Nitra, Nitra, 128.
 2. Fendekova E., Strieska L., 2007. Microeconomics. EKONOM Publishing, Bratislava 256.
 3. Gulbicka B., Kwasek M., 2006. Effect of income on food consumption - food premise of the politics. Agricultural Economics 1, 306.
 4. Hambalkova M., Rovny P., Cepilek B., 2011. System of support of foreign agrarian trade in the Slovak Republic. SUA Nitra, Nitra, 124.
 5. Hes A. et al., 2009. Behavior of consumers when purchasing the food. Alfa Publishing, Prague, 146.
 6. Horska E., Urgeova J., Prokeinova R., 2011. Consumer' food choice and quality perception: Comparative analysis of selected Central European countries. Agricultural Economics Vol. 57, 10, 493-499.
 7. Kleinova K., Kretter A., 2010. Image of the domestic and foreign food on the market in the Slovak republic. SUA Nitra, Nitra, 98.
 8. Kotler P., 1995. Marketing management. Victoria Publishing, Prague, 789.
 9. Krizova S., 2007. Food consumption in relation to household income and expenditure SR. Agricultural Economics, Vol. 4, 6, 44-51.
 10. Kubicova L., 2008a. Development of consumer demand for food. SUA Nitra, Nitra, 85.
 11. Kubicova L., 2008b. Impact on consumer price developments in meat consumption in Slovakia. [in:] Proceedings of the international scientific conference "In the company of competitive environment". PEF MZLU Brno, Brno, 225-231.
 12. Nagyova L., Horska E., Kadekova Z., 2011. Food Quality Policy and Labeling. Dehli Business Review Vol. 12, 1,85-100.
 13. Recky R., Dobak D., 2011. Comparation of production-economic dependence by oil rape growing in the Slovak republic, [in:] Proceedings from the international scientific conference "En-terpreunership in rural areas", Polny Kesov. SUA Nitra, Nitra, 230-232.
 14. Sekavova H., 2010. Expenditures for food in the households. Nutrition and Health Vol. 3, 74-77.
 15. Simo D., Rovny P., 2010. Agrarian marketing. SUA Nitra, Nitra, 279.
 16. Statistical Office of the Slovak Republic, 2010. Incomes, expenditures and consumption of private households in SR. Statistical Dep. 2000-2009, Bratislava.
 17. Thiele S., 2008. Elasticities of demand for food by households and their de-estimation based on the income and expenditure survey. Agriculture Vol. 5, 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu