BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pamuła Anna, Papińska-Kacperek Joanna
Tytuł
Doświadczenia pracowników wydziału zarządzania UŁ w dziedzinie stosowania metod e-learningu w nauczaniu informatyki ekonomicznej
Using e-learning in teachning the economic computer science
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 363-373, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Edukacja ekonomiczna, Systemy informatyczne
e-learning, Economic education, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rola nowych metod nauczania i technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczelni wyższej jest niepodważalna. Wyższe uczelnie widzą korzyści płynące z ich zastosowania i rozpoczęły proces wdrożenia takich systemów, jednak poziom zastosowania w dydaktyce jest różny. W przypadku Wydziału Zarządzania UŁ pełne kursy on-line oferowane są studentom niektórych studiów podyplomowych. Rośnie jednak wykorzystanie technik zdalnego nauczania oraz metod komunikacji jako narzędzi wspierających tradycyjne zajęcia. Liczba zajęć, w których wykładowcy wykorzystują te rozwiązania rośnie z każdym semestrem. Szeroka gama oferowanych rozwiązań pozwala na wybór odpowiedniego dla każdego przedmiotu narzędzia, jednak prowadzi do dużego ich zróżnicowania w ramach wydziału czy uczelni. Rozwiązaniem w takim wypadku wydaje się przyjęcie jednolitości stosowanych rozwiązań w ramach jednostek. Jednolita platforma zdalnego nauczania przyśpieszyłaby i ułatwiła organizację pełnego toku studiów metodą e-learningu. (abstrakt oryginalny

The aim of this paper is to present actions that have been undertaken at the Faculty of Management of Lodz University to improve quality of education by using new information and communication technologies. The paper describes teacher's experiences with using e-learning methods as a support tool for regular courses. Some directions and further activities are also described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnecki J.S., Zintegrowane nauczanie zintegrowanego zarządzania: Co? Jak? Dlaczego?, w: Uczelnia oparta na wiedzy, Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  2. Hyla M., E-learning od pomysłu do rozwiązania, Solidex, Kraków 2003.
  3. Kalinowski J., Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 23 (79), Warszawa 2004.
  4. Pamuła A., Ciach K. Nowe metody w nauczaniu przedmiotu Informatyka, w: Sieci i systemy informatyczne - teoria, projekty, wdrożenia, materiały konferencyjne, Łódź 1999.
  5. Papińska-Kacperek J., E-kursy jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć na uczelni wyższej, w: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Szczecin 2006.
  6. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, MENiS 2005.
  7. Urdan T.A., Weggen C.C., Corporate E-learning: Exploring a New Frontier, WR Hamb- recht + Co, 2000, http://www.spectrainteractive.com/pdfs/CorporateELearingHamrecht. pdf (31.03.2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu