BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyn Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zakresy czynności i role organizacyjne
Ranges of activities and organizational roles
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 4, s. 55-63, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie
Labour law, Human Resources Management (HRM), Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakresy czynności mieszczą się w kanonie szkoły klasycznej / administracyjnej zarządzania. Do niedawna były wymagane przez polskie prawo pracy. Często występują w formie poszerzonej o zakresy uprawnień i odpowiedzialności. Na ich sporządzanie i aktualizowanie wciąż poświęca się w Polsce miliony godzin rocznie. Autor analizuje zasadność tej praktyki, jej silne i słabe strony, zwracając uwagę na pojawiającą się krytykę ich przydatności, a nawet negowanie sensu ich sporządzania. Role organizacyjne są pojęciem szerszym od zakresów czynności. Opinie na temat instytucji ról organizacyjnych są na ogół pozytywne. Artykuł jest refleksją nad przydatnością zakresów czynności i ról organizacyjnych we współczesnych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Ranges of activities are within the canon of classic administrative school of management. Until recently, it was requested by the Polish labour law. Often they have enlarged form containing a range of empowerments and responsibilities. For their preparation and updating in Poland still are sparing millions of hours annually. The author analyzes the reasons of this practice, also its strengths and weaknesses, drawing attention to the emerging criticism of their usefulness, and even denial of the meaning of their preparation. Organizational roles are a wider concept of the scope of activities. An institution of organizational role is generally valuated positively. The article is a reflection on the usefulness of the ranges of activities and organizational roles in contemporary organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 214, 220.
  2. Colman A.W., Han J., Organizational Roles and Players. http://docs.google.com.vewer:a=v&q =ca- che: OJahNWcsBQJ:citeseerxs.ist.psu.edu/viwedoc/download%31.
  3. Drucker P.F., Menedżer skteczny. Nowoczesność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 173.
  4. Martin G.E., MacNeil A., Define roles and resolve role conflict, http://cnx.org/content/ml4651/ latest/.
  5. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
  6. Orzeczenie SN z 7.01.1998 r. I PKN 457/97.
  7. Pitrowski W., Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie, teoria i praktyka, [red.] Koźmińska A.K., Piotrowski W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 644.
  8. Robbins S.P., Prawdy o kierowaniu ludźmi i tylko prawdy, PWE, Warszawa 2003, s. 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu