BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wieloaspektowe ujęcie wartości produktów przemysłowych na przykładzie wyrobów hutniczych oferowanych klientom instytucjonalnym
Multi-Aspect Approach to the Value of Industry Products on the Example of Metallurgical Products Offered to Institutional Clients
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 1, s. 2-7, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł hutniczy, Artykuły przemysłowe, Zarządzanie wartością, Konsumencka wartość produktu
Smelting industry, Manufactured goods, Value management, Consumer value products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wartość artykułów przemysłowych dla klienta na rynku instytucjonalnym jest pakietem korzyści oferowanych mu przez producenta. Nabywcy artykułów przemysłowych zwracają uwagę na kryteria techniczne, ekonomiczne i marketingowe nabywanych produktów hutniczych. Zidentyfikowanie wartości klientowskiej wymaga, z jednej strony współpracy producentów z nabywcami wyrobów, ponieważ nie zawsze klienci instytucjonalni są świadomi wszystkich korzyści, jakie mogą otrzymać w procesie zakupu, z drugiej ciągłej analizy oczekiwań klientów instytucjonalnych, pod kątem nowych aspektów wartości (należy monitorować potrzeby klientów instytucjonalnych). Takie ujęcie pozwala przygotować producentom konkurencyjną ofertę sprzedaży, opartą na obopólnych korzyściach, osiąganych w realizowanych transakcjach handlowych. (fragment tekstu)

The enterprises, which wish to function successfully on the market, must manufacture products which allow their clients to maximize the value. In case of the market of industrial products a big group of customers are institutional clients or other economic units, which purchase goods and services in order to use them in production of highly processed products and/or take part in the process of their distribution to the target clients. Particular enterprises build chain links in industrial products production and distribution chain. This huge group of customers enables the producers to realize their basic function which is manufacturing. That is why the direct producers are interested in the assurance of quality to clients on the institutional market. In return to the received values the clients generate money which assures profitability of the transaction. In the production enterprises which function on the Polish market, the assumption of the client orientation required restructuring. The evolution process of changes in Polish metallurgy sector is presented in this article, taking into consideration two types of economy, which is central planning and market economy. Statistic data considering the steel production size in the years 1950-2009 is put together here and particular phases of restructuring of sector in the period from 1992 to 2009 are highlighted. The key actions undertaken in the sector in order to assure the value to the clients on the institutional market were analysed. It is underlined in the article that the modern understanding of the value must be looked at very broadly and with consideration of elements, which constitute the value directly (the product and its features) and the elements which indirectly influence it (mutual trust of the participants of transaction and partnership relations). The issue of diverse reception of the value by particular groups of metallurgy products customers was emphasized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobiegała-Korona B.: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 22-23.
 2. Gajdzik B.: Producenci stali i wyrobów hutniczych jako klienci na rynku dóbr i usług przemysłowych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 2/2010, s. 8-11.
 3. Gajdzik B.: Przedsiębiorstwo hutnicze jako klient instytucjonalny na rynku zaopatrzeniowym, "Hutnik - Wiadomości Hutnicze" nr 10/2010, s. 600-604.
 4. Gajdzik B.: Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Monografia. Politechnika Śląska, Gliwice 2009, s. 35.
 5. Gupta S., Lehman D.: Managing Customers as Invest- ments. The Strategic Value of Customers in the Long Run. Wharton School Publishing, USA 2005, p. 3,7.
 6. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 200.
 7. Materiały przedsiębiorstwa Ferrum SA udostępnione dla potrzeb pracy dyplomowej K. Miś Misja i polityka jakości sposobem definiowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Promotor A. Wyciślik, Politechnika Śląska, Katowice 2005, s. 52.
 8. Mokrzyszczak H.: Logistyka. Podstawy procesów logistycznych. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 1998, s. 143.
 9. Nagi E. W. T., Xiu L., Chau D. C. K.: Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification. "Expert System with Application" 2009, no. 36, p. 2592-2602.
 10. Polski przemysł stalowy. Raport HIPH, Katowice 2010, s. 21, 32.
 11. Stachowicz J.: Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych. PWN, Warszawa 2001, s. 139 (trzy pierwsze etapy), pozostałe są wynikiem pracy własnej autorki.
 12. Sytuacja na rynku hutniczym - aktualny stan i prognozy. Wywiad z R. Talarkiem, prezesem zarządu HIPH, Warszawa 14 stycznia 2010. Dostępny w Internecie: www.wnp.pl.
 13. Szymszal J., Gajdzik B., Piątkowski J.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 136-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu