BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gola Arkadiusz (Politechnika Lubelska), Świć Antoni (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek
The Algorithm of Generation of Technological Paths in Process of Machine Tools Selection
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 1, s. 8-16, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produkcją, System wytwórczy, Procesy technologiczne, Zmiany technologiczne, Technologie wytwarzania
Production management, Manufacturing system, Technological processes, Technological change, Manufacturing technologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coraz bardziej złożone zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych i przyszłościowych systemów produkcyjnych (w tym elastycznych i rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych) zmuszają do sięgania po sformalizowane, komputerowo wspomagane narzędzia wspierające człowieka w rozwiązywaniu tego typu problemów. W wielu przypadkach są one bezpośrednio związane z zadaniami o charakterze NP-trudnym, wymagającymi zastosowania metod z obszaru sztucznej inteligencji, takich jak algorytmy heurystyczne, algorytmy genetyczne, algorytmy mrówkowe. W niniejszym artykule zaprezentowano autorski algorytm generowania ścieżek technologicznych, wykorzystany w jednym z elementarnych kroków w procesie doboru obrabiarek w elastycznym systemie produkcyjnym. Algorytm, oparty na założeniach metod heurystycznych, pozwala na szybkie uzyskanie rozwiązań, nawet w przypadku dużej złożoności rozwiązywanego problemu. Niestety, podobnie jak inne metody rozwiązywania problemów o charakterze NP-trudnym, charakteryzuje się on możliwością generowania rozwiązań quasi optymalnych, obarczonych prawdopodobieństwem uzyskania rozwiązań odbiegających od optymalnych. Przeprowadzona analiza potwierdza wysoką skuteczność algorytmu, porównywalną dla innych tego typu metod. Biorąc pod uwagę cele stawiane przy założeniach metodyki doboru obrabiarek w ESP klasy korpus oraz brak wpływu utraconych rozwiązań na wynik jakościowego doboru obrabiarek (tj. niezmienności typów obrabiarek w przypadku "utraconych" rozwiązań w stosunku do rozwiązań wygenerowanych) rozwiązanie to można uznać za zadowalające. Bezsprzeczną zaletą zaprezentowanego rozwiązania jest jego prostota oraz możliwość zastosowana w przypadku innych, zbliżonych do zaprezentowanego w pracy problemu. (fragment tekstu)

More and more complex problems connected with designing modern and future manufacturing systems (in this: flexible and reconfigurable manufacturing systems) force researchers to develop formalized, computer aided tools which help to solve these type of problems. In many cases they are directly connected with NP-hard problems which are in need of reaching methods from the area of artificial intelligence such as heuristic algorithms, genetic algorithms and ant algorithms. In this paper the authorship algorithm of generating technological paths was presented. This algorithm is part and parcel of methodology of machine tools subsystem selection in casing-class flexible manufacturing system. Defined problem is an NP-hard one and its solution requires analyzing great number of possible solutions. Input data for this problem is [0-1] matrix of machine tools technological assumptions which is a base for further generating all possible pathways for the synthetic product through the system with simultaneous minimizing number of necessary fixing operations. The presented algorithm, thanks to taking specified rules of searching, gives possibility to avoid necessity of analyzing all potential solutions. The article presents the structure of algorithm, example of its functioning and analysis of its effectiveness. This algorithm based on conception of heuristic methods, can also be implemented in different problems of this type and is characterized with high capacity and effectiveness level comparable with different methods used for solving NP-hard problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayag Z.: A Hybrid Approach to Machine-Tool Selection through AHP and Simulation, "International Journal of Production Research" 2007, Vol. 45, no. 9, pp. 2029-2050.
 2. Ciufudean C., Filote C.: Versatile Discrete Event Models of plexible Manufacturing Systems: pormalisms, Methods, Applications. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken 2010.
 3. Dashchenko A. I. (red.): Reconfigurable Manufacturing Systems and Transformable pactories. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2006.
 4. Gola A., Świć A.: Brief Preliminary Design for a Method of PMS Machine Tools Subsystem Selection, PAMM (2010) Vol. 9, Issue 1, pp. 663-664.
 5. Gola A., Świć A.: Computer Aided PMS Machine Tools Subsystem Selection - Conception of Methodology, [w:] Applied Computer Science. Supporting Enterprise Management Processes, red. Z. Banaszak, J. Matuszek, Vol. 5, No 1, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2009, s. 27-39.
 6. Gola A., Świć A.: Intelligent Decision Support System for PMS Machine Tool Subsystem Design, [w:] Applied Computer Science. Enterprise Application Integration, red. Z. Banaszak, J. Matuszek, Vol. 3, No 1, Technical University of Koszalin, Koszalin 2007, pp. 109-124.
 7. Gola A., Świć A.: Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <>, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala. Tom 1, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 433-443.
 8. Gola A.: Założenia koncepcji jakościowego doboru podsystemu obrabiarek elastycznego systemu produkcyjnego. "Przegląd Mechaniczny" nr 12/2006, Suplement, s. 65-68.
 9. Knosala R. i Zespół: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.
 10. Koren Y.: The Global Manufacturing Revolution, Wiley, New-Jersey 2010.
 11. Krzyżanowski J.: Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 12. Montusiewicz J.: Ewolucyjna analiza wielokryterialna w zagadnieniach technicznych, Wydawnictwo IPPT PAN, Warszawa 2004.
 13. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa 2006.
 14. Świć A., Gola A.: Elements of Design of Production Systems - Methodology of Machine Tool Selection in Casing-Class PMS, "Management and Production Engineering Review" 2010, Vol. 1, No. 2, pp. 73-81.
 15. Tolio T. (red.): Design of Plexible Production Systems. Methodologies and Tools. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
 16. Zawadzka L.: Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu