BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacana Andrzej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Kusowski Piotr (Bratex Dachy Sp. z o.o. Sp.k.)
Tytuł
Intranetowy system zarządzania zleceniami
Intranet System for Order Management
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 1, s. 27-34, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Doskonalenie zarządzania, Informatyczne systemy zarządzania, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Systemy wspomagania zarządzania, Zarządzanie produkcją, Zintegrowane systemy zarządzania
Management development, Management Information Systems, Computer aiding management, Management support systems, Production management, Integrated Management System
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności otoczenia, dlatego muszą budować pozycję konkurencyjną poprzez doskonalenie swoich struktur, procesów i systemów oraz wdrażanie zmian jakościowych (innowacji) w różnych obszarach działalności organizacji. Rozwój przedsiębiorstw zależy od wprowadzanych zmian, które wpływają na potencjał przedsiębiorstwa i są skoordynowane z realizowaną strategią. Zmiany te obecnie często wiążą się ze sferą informatyki, gdyż globalna informatyzacja w obecnym czasie jest dziedziną rozwijającą się wciąż bardzo dynamicznie. Dotyczy to również logistyki zaopatrzenia. Analiza tego obszaru wykazuje, że dostępne są w tym obszarze standardowe rozwiązania, jak również tworzone są specjalistyczne programy. Właśnie te dopasowane do konkretnej organizacji aplikacje, wychwytujące najistotniejsze elementy ze specyfiki organizacji, są jak najbardziej pożądane. Ich wadą może być czas ich powstawania i, co się z tym wiąże, koszt, ale w wielu przypadkach w długoterminowej perspektywie nie są to czynniki istotne. Jednym z takich obszarów informatyzowanych pod kątem indywidualnych, specyficznych potrzeb jest obszar zarządzania zleceniami. Umiejętne zarządzanie tym obszarem wpływa na redukcję kosztów, a co za tym idzie, zwiększenie zysku w przedsiębiorstwie. Przedstawiony tok doskonalenia zarządzania dominował w Bratex Dachy Sp. z. o. o. Sp. k. i był inspiracją do stworzenia oryginalnego, dopasowanego do potrzeb spółki systemu skryptowo-bazodanowego w oparciu o technologie PHP + MySQL, którego zadaniem było wspomaganie zarządzania zleceniami. (fragment tekstu)

Company's development depends on implemented changes which influence on enterprise potential and are coordinated with carried out strategy. Nowadays these changes are often related to IT. One of the enterprises which actively develops itself, invests in internet solutions is Bratex Dachy Company from Dębica. This original database-script system, based on PHP+MySQL was created due to needs of the company. The modification of approach, in this application, for order management provided its immediate backup and simplified the access to older orders. Apart from this, helped with more accurate evaluation of order cost, shortened the time of order execution, time and quantity of created product record and as a consequence resulted in production cost decrease. On the basis of data (from system) analysis employee's month bonuses are calculated (efficiency results from machines in certain from certain time period). However month bonuses are calculated manually because efficiency is one of the variables which are taken into consideration while calculating bonus (automatic calculation system is being developed). This software can be tested on: http://www.plexmet.pl/system/. Expected direction of system development:
 • Building of module guarding that employees uphold the norms,
 • Module which automatically calculates month bonus from employees,
 • In module "Supervisor" employee work proceedings (on one chosen order) check module will be added,
 • Displaying the history of employees work in defined time period,
 • Addition of "Warehouseman" module which comprises inventory status and helps in exchange goods from the warehouse,
 • Addition of accounting module which helps in budget estimation and evaluation of order and rigid costs.
Inter alia, thanks to this application the company increased its revenues by 11,2% in comparison to previous year, author expects that after project development, higher revenues are possible. These changed were possible mainly thanks to application adjustment to used, experimentally created, procedures. Presented user interface in modules: administrator, technologist, manager, and employee, showed that shit application is very intuitive and its practicality, which is confirmed with Bratex Dachy results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarova L., Bujnakova M, Chovancova J.: Medzinarodny manazment. Presovska Univerzita v Presove, Presov 2009.
 2. Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa 2001.
 3. Brzeziński M. (red.): Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 4. Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAANIV. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 5. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
 6. Popończyk A.: MES - systemy sterowania i zarządzania produkcją. "Informatyka", 7-8/2000.
 7. Woźniak-Sobczak B. (red.): Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu