BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszek Alfred (Politechnika Opolska)
Tytuł
Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym : część II: przykład
Construction of Knowledge Management System in a Production Company : Part II: Example
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 1, s. 35-43, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Knowledge management, Production enterprise, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka zarządzania wiedzą, a szczególnie wiedzą produkcyjną, mimo szerokiego zainteresowania wśród badaczy, nadal nie jest dostatecznie opisana i pozostawia pewne kwestie nierozwiązane. W literaturze przedmiotu charakteryzowana jest głównie w obszarze ideowym i chociaż pojawia się opis możliwych do zastosowań narzędzi, to jednak widoczna jest potrzeba opracowania metodyki wprowadzania oraz rozwoju systemów zarządzania wiedzą w zastosowaniach praktycznych. Każde przedsiębiorstwo, które chce być innowacyjne i z sukcesem funkcjonować w stale zmieniającej się przestrzeni ekonomicznej, musi skutecznie tworzyć i wykorzystywać wiedzę. Dzięki wprowadzanym zmianom usprawniającym m.in. procesy produkcji, przedsiębiorstwo jest w stanie reagować na wyzwania stawiane przez otoczenie, dopasowując swój produkt do wymagań rynku. Źródłem innowacji i rozwoju jakościowego produktów jest zarówno wiedza wewnętrzna, jak i ta, która pochodzi spoza organizacji. Umiejętne jej wykorzystanie gwarantuje wyższy poziom satysfakcji klientów, zapewniając jednocześnie ekonomiczną efektywność podejmowanych przedsięwzięć. Badania literaturowe pozwalają stwierdzić, że procesy wdrożeń systemów zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych dopiero się rozpoczynają. Istnieje zatem realna potrzeba zaoferowania im metodyki wprowadzania tych systemów. Pojawia się przy tym problem opracowania odpowiednich metod przetwarzania wiedzy, niezbędnych dla budowy komputerowych systemów zarządzania wiedzą. W przedstawianym artykule zaprezentowano przykłady procesów zarządzania wiedzą w wybranym przedsiębiorstwie oraz realizacji etapów przetwarzania wiedzy produkcyjnej. Tym samym artykuł jest kontynuacją opracowania, w którym zaprezentowano metodykę prowadzonych badań w tym zakresie. Przeprowadzone badania bazują na metodach eksperckich. Uzasadnieniem wyboru takiej metodyki jest specyfika samej wiedzy produkcyjnej, która osadzona jest w realiach przedsiębiorstwa i zawiera zbiory informacji o produktach, procesach i systemach produkcyjnych. Opracowane metody mają wspomagać kluczowe procesy zarządzania wiedzą produkcyjną w przedsiębiorstwie, stąd niezbędne jest korzystanie w takim przypadku z wiedzy specjalistów-ekspertów zajmujących się przygotowaniem i realizacją procesów produkcyjnych. Umożliwi to odwzorowanie sposobu rozumowania ekspertów, rozwiązujących wybrane problemy decyzyjne, które wymagają szczegółowych zasobów wiedzy. Zastosowana metodyka badań pozwala na uzyskanie wyselekcjonowanej, skondensowanej i przeanalizowanej informacji oraz ułatwi podejmowanie decyzji związanych z produkcją. (fragment tekstu)

The second part of the article presents examples of knowledge management system construction on the basis of research methodology described in the first part. The presentation of examples starts from the knowledge resources analysis of a given company, representing a group of specialized manufacturers of railroad points of railway and tram lines, railroads intersections and their constituent elements. Products knowledge resources have been divided into two basic information groups: general and detailed information about railroad turnouts subassemblies. Each of the groups represent significant products features and include their examples. Production systems knowledge resources are based on the characteristics of treatment technology applied in the company. Examples of input and output information sets and diagrams of knowledge flow within a company have been presented under the analysis of production processes knowledge. The paper includes examples of determined knowledge management processes support methods. The process or knowledge resources location is based on elaborated knowledge maps. The maps facilitate fast determining of distinct competencies of the individual employees and such locations within a company, which provide information necessary for starting new production. A method based on a structure of knowledge forms has been applied in the process of knowledge obtaining. It facilitates ordering of information sets which refer to the problem to be solved and a record of knowledge in form of decision rules. The forms facilitate additionally an introduction of decision explanation mechanisms in the knowledge management system. Examples of production knowledge processing stages have presented at the technological production preparation range of a given assortment. Methods applied in them are based on expert methods. A staged production preparation process was elaborated for the purpose of knowledge identification, with distinguished significant decision problems. This facilitates identification of knowledge which is necessary for solving a problem and their subsequent ordering according to a method of knowledge management system construction. Knowledge formalization is based on construction of designing principles, with detailed information on the technological process. Examples of graphic formalization and a record of rules for the design of railroad turnouts elements treatment have been included. The implementation stage was linked with the processes of use and maintenance of production knowledge. Example of PC-Shell system application was presented, applied in the construction of knowledge base for initial treatment technological operations of chosen elements. The system elements in form of blocks have been described in detail: facets, rules and control as well as the programme instructions applied. The final part includes part of the programme source code and examples of forms, generated during the system work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  2. Davenport T. H., Probst B.: Knowledge management case book. Best Practises. Pulicis Corporate Publi- shing John Wiley&Sons, Berlin&Minch 2002.
  3. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. [4] Kobyłko G., Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006.
  4. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2007.
  5. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red. nauk.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2007.
  6. Paszek A.: Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Część I: Metodyka. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2/2009, str. 58-64.
  7. Perechuda K. (red. nauk.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Probst B., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu