BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wirkus Marek (Politechnika Gdańska), Maciągowski Dariusz (Dovista sp. z o.o.)
Tytuł
Metody określania i wykorzystania zdolności produkcyjnych w warunkach Mass Customization
Methods of Determining and Utilising of Production Capacity in Mass Customization
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 1, s. 50-57, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Narzędzia zarządzania
Management strategy, Balanced Scorecard (BSC), Enterprise management, Management tools
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach wysokiej indywidualizacji produkcji, tj. w warunkach mass customization jednym z istotniejszych problemów jest określenie i optymalne wykorzystanie dysponowanych zdolności produkcyjnych. Na to składa się szereg elementów:
 • Określenie pracochłonności wytwarzanych wyrobów - kluczową kwestią jest regularny, okresowy pomiar pracochłonności, gdyż każda zmiana zarówno w konstrukcji wyrobu, jak i w przebiegu procesu technologicznego powodować może zmiany pracochłonności produktu. Przeprowadzone badania dowiodły wysoką praktyczną użyteczność metody MOST do szybkiego określania czasu wykonania wyrobu.
 • Utrzymanie terminowości w dostawach produktów finalnych, które jest nadrzędnym priorytetem. Aby to osiągnąć na możliwie największym poziomie, a jednocześnie optymalnie wykorzystywać dysponowane zdolności produkcyjne zwłaszcza pracowników, stosuje się zmienne w niewielkim stopniu czasy dostawy do klienta lub wprowadza się elastyczne kształtowanie dysponowanego funduszu czasu pracy pracowników.
 • Zsynchronizowanie i eliminacja problemu nierównomiernego obciążenia wydziałów produkcyjnych w poszczególnych okresach planistycznych. Ażeby temu przeciwdziałać należy utrzymywać niewielkie, kontrolowane zapasy międzywydziałowe i wprowadzić system szkoleń dla niewielkiej grupy pracowników, którzy mogliby wykonywać pracę w obrębie kilku wydziałów produkcyjnych, w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
Jak pokazały przeprowadzone badania, zarządzanie zdolnością produkcyjną w warunkach Mass Customization jest bardziej złożone niż w warunkach stosowania potokowych, klasycznych procesów produkcyjnych opartych na produkcji "na magazyn" w skali masowej. (fragment tekstu)

Mass Customization is a strategy to deliver to customer highly customized product with the price comparable to products made in mass production processes. One of the key aspects in keeping cost at the low level is efficient utilization of production capacity. It can be achieved only if product workload is known. "MOST" technique seems to be very efficient tool to accomplish it. Fast and simple technique guarantee that very diverse products can be estimated in terms of total working time needed to produce them. In consequence "normhours" for every elements are determined which is further base for all kind of capacity planning. Another issue is to keep stability in delivery in Make to Order environment when there are fluctuations in demand reinforced by variation in workload. The problem can be solved by applying variable Lead Time, which means that when capacity or workload increase customer wait longer for product. It is the simplest solution and widely used, however it does not have to be preferable. Then instead, market fluctuation can be covered by flexible working hours, which can be achieved by overtime, seasonal workers or shifting working hours from low to high season period. Last mentioned problem is how to balance production process when there is unstable workload in particular sub-processes. Proposed solution is to keep some small amount of products buffer in between sub-processes and apply multifunctional workers who can operate more than one operation. It seems obvious that production capacity management in Mass Customization is more sophisticated than typical "Make to Stock" facilities. However there are methods and techniques available which can be applied and make Mass Customization possible to implement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson D.M.: Build-to-order & Mass Customization. Cim Press, Cambria, California 2004.
 2. Heizer J., Render B.: Production and Operation management. Strategis and tactics. Wydawnictwo Allyn and Bacon, Boston 1991.
 3. Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A.: Techniki organizatorskie: badanie pracy. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1985.
 4. Materiały informacyjne publikowane przez firmę Kronopol, [dostęp dnia 15.05.2011]. Dostępny w Internecie: www.kronopol.pl
 5. Materiały informacyjne publikowane przez firmę DRE, [dostęp dnia 15.05.2011]. Dostępny w Internecie: www.dre.pl
 6. Materiały informacyjne publikowane w Internecie przez firmę Invado, [dostęp dnia 15.05.2011]. Dostępny w Internecie: www.invado.pl
 7. Pine II, B. J.: Mass Customization The New prontier In Business Competition. Harvard Business School Press, Boston 1993.
 8. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009r. nr 125, poz. 1035).
 9. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r. nr 90, poz. 844).
 10. Wirkus M., Maciągowski D.: Mass Customization alternatywą dla produkcji masowej. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 2 (721) luty 2010.
 11. Wirkus M., Maciągowski D.: Podnoszenie skuteczności procesu produkcyjnego w warunkach rosnącej indywidualizacji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. II, red. Ryszard Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu