BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Waldemar (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Doering Marek (CEG-TOR)
Tytuł
Komputerowe wspomaganie zarządzania procesem produkcji prefabrykatów betonowych
Computer Support Management with Manufacturing Process of Prefabricated Concrete Elements
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 2-12, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie zarządzania, Zintegrowane systemy zarządzania, Zintegrowane systemy informatyczne, Zarządzanie produkcją
Computer aiding management, Integrated Management System, Information integrated system, Production management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W bogatej literaturze przedmiotu poświęconej problemom komputerowych metod wspomagania zarządzania procesami wytwórczymi wiele uwagi poświęca się efektywności zastosowań tych metod w procesach wspomagania decyzji. Zdaniem wielu autorów efektywność wykorzystania takich zaawansowanych metod IT w biznesie jest funkcją osiągniętego poziomu technologicznego w procesach wytwórczych. Sukces w zastosowaniach w procesie zarządzania jest także uwarunkowany poziomem zarządzania i dostosowania struktur organizacyjnych, determinujących sprawność przepływów informacyjnych, fizycznych i finansowych do funkcjonalności wdrażanych aplikacji. Często potencjał proponowanych przez ośrodki naukowe metod przetwarzania danych oraz aplikacji wykreowanych z ich wykorzystaniem przerasta realne możliwości ich zastosowań w biznesie z powodu ich nieadekwatności do rozwiązywanych problemów decyzyjnych, niespójności oraz nadmiernej pracochłonności w ewidencjonowaniu danych. Luka między proponowanymi modelowymi rozwiązaniami teoretycznymi słusznymi w swojej koncepcji a realnymi i skutecznymi możliwościami ich zastosowań w niektórych dziedzinach wytwórczości, jak np. w produkcji rolnej, powiększa się, co potwierdzają reprezentatywne badania, a co może dotyczyć także mikro i małych firm, niedysponujących zasobami ludzkimi oraz mechanizmami umożliwiającymi akwizycję danych niezbędnych do korzystania z zaawansowanych narzędzi IT w systemach wspomagania decyzji (SWD). O nieskuteczności wykorzystania narzędzi IT w biznesie przekonują także inne badania potwierdzające fakt, że większość danych historycznych gromadzonych w hurtowniach danych jest bezpowrotnie marnowanych z powodu ich niewykorzystania w procesie wspomagania decyzji. Dlatego według miarodajnych opinii, najważniejszym wyzwaniem działów odpowiedzialnych za zarządzanie systemami informatycznymi jest dziś konieczność pogodzenia dwóch rozbieżnych celów, tj. racjonalizacji wydatków ponoszonych na utrzymanie rozwiązań IT i rozwoju funkcji wspierających kreowanie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

In the paper on the base of case study of manufacturing process in civil engineering firm and available domain literature one can proof that applied computing solutions for manufacturing production support are not fully used in practice of enterprise management. There were describe some aspects of unusual usage of computer methods to support block machines and manufacturing moulds management by creation a number of appropriate measures and indexes. In the paper one can presented potential possibilities of the computing system. Namely, in the frame of introduced computing system statistical data concerning single shifts of a given product can be groupped and on this base one can conclude about productivity and manufacture quality. However currently, elements concerning recording a number of empty tops or tops including products not satisfying norms are omitted. Taking attention that shift report is closed before final evaluation of product quality there is no possibilites to complete mentioned above analysed data. Hence, information on a level of products quality, productivity and efficiency is not enough. So, computer programme will be not fully used and its simple modification in this scope is hardly possible. Positive example for usage of IT for CEG-TOR management is supporting management with block machines begin crucial technological elements. It is made through especially dedicated software application. Introduced system enables a comparison of life time of block machines and evaluation of quality of their performance by manufacturers. Received information is used during negotiations with suppliers concerning succesive purchases of block machines. So, the findings let conclude that it could be justified to develop some of introduced in CEG-TOR firm tools towards their better adjustment for decision making needs under its specific organizing and technical circumstances what let use more effectively generated reports through the management staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adelman L.: Experiments, quasi-experiments and case studies: a review of empirical methods for evaluating decision support systems. "IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics" 1991/21(2), pp. 293-301.
 2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane Systemy Zarządzania. PWE, Warszawa 2011, s. 175-176.
 3. Bojar W.: Problemy zastosowań metod wspomagania decyzji (DSS) do racjonalnego gospodarowania maszynami rolniczymi w gospodarstwach rolnych. "Postępy Nauk Rolniczych" 1997/4(97), s. 77-89.
 4. Bojar W.: Uwarunkowania rozwoju metod i narzędzi zarządzania jakością produkcji w sieciach biznesu, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011. T. 1, s. 152-161.
 5. Drelichowski L.: Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000.
 6. Drelichowski L., Mowiński E.: Organizacyjne i softwarowe uwarunkowania jakości i zakresu wdrożeń systemów zintegrowanych. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Seria: Badania Systemowe, tom 28, Warszawa 2001, s. 356-366.
 7. Gelb E., Schiefer, G., Parker, C.G. 8 Rosskopf, K.: Why is the IT adoption rate by farmers so slow? "Zeitschrift fur Agrainformatik" 2000/4, pp. 4-5.
 8. Lewandowski J.: Zarządzanie środkami trwałymi. PWN, Warszawa 1998.
 9. Łunarski J., Antosz K.: Ocena stanu parku maszyn technologicznych w przedsiębiorstwie. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2007/2, s. 39-42.
 10. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006, s. 215-222.
 11. Pruszkowski L.: Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie. Koncepcja Facility Management. Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2009, s. 57.
 12. Pruszkowski L.: System informacyjny utrzymania urządzeń. "Business, Prawo & Ekonomia" - czasopismo naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2001/1.
 13. Raport pt. Efektywność i elastyczność: nowe kierunki rozwoju IT. HBRP nr 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu