BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignyś Agnieszka
Tytuł
Bezpośrednia partycypacja pracownicza : korzyści i zagrożenia
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 79, s. 96-108, rys., tab.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydajność pracy
Personnel participation in management, Management, Enterprise management, Labour efficiency
Abstrakt
Opracowanie poświęcone zostało partycypacji pracowniczej. Autorka ukazuje, w świetle swoich badań, jakie są pozytywne i negatywne strony udziału pracowników w zarządzaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Polityka, za: S.L. Denning, The practice of workplace participation, s.151.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 239-240.
 3. Chaudhuri K.K., Employee Participation, w: Concise Encycloepedia of Participation & Co-management, red. E. Szell, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1992, s. 297.
 4. Cotton J.L., Employee Involvement, s. 20-21, 232-233.
 5. Cressey P., et al. Partcipation Reviev. A Review of Foundation Studies on Participation, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1987, s. 1-2.
 6. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn 1998, s. 64-65.
 7. Deming W.E., The Deming Management Metod, Free Press, New York 1986, s. 46-47.
 8. Denning S.L., The Practice of Workplace Participation, Quorum Books, Westport, Connecticut-London 1998, s. 120, 132, 134, 154.
 9. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 40.
 10. Grudzewski W.M., Koźmiński A.K., Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku, "Zarządzanie i Kierowanie" 1996, nr 3, s. 3.
 11. Innovation and Employee Participation Through Works Councils, red. R. Markey, J. Monat, Ashgate, Aldershot - Brookfield USA - Singapore - Sidney 1998, s. 5, 58.
 12. Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość: wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999, s. 71.
 13. Knudsen H., Employee participation in Europe, SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Dehli 1995, s. 5.
 14. Mendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, w: Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 51.
 15. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, ANTYKWA, Kraków 2000, s. 42.
 16. New Forms of Work Organisation. Can Europe realise its potential?, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997, s. 112, 165, 208.
 17. Pateman C., Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sidney 1970, s. 57-58.
 18. Paying for Productivity: A Look at the Evidence, red. A.S. Blinder, The Brookings Institution, Washington D.C. 1990, s. VII.
 19. Rojot J., Worker's Participation and EU Enlargement: A Theoretical Framework with Practical Application, w: Quality of Work and Employee Involvement in Europe, red. M. Biagi, Kluwer Law International, The Hague/London/New York 2002, s. 309.
 20. Schuster F.E., Employee-Centered Management, Quorum Books, Westport, Connecticut, London 2002, s. 125, 127.
 21. Schuster F.E., The Schuster report: The proven connection between people and profits, John Wiley & Sons, New York 1986, s. 1-24.
 22. Shiba S., Graham A., Walden D., 4 revolutions du management par la Qualite Totale, Dunod, Paris 1997; za: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, s. 228.
 23. Srivastva S., Job satisfaction and productivity, Kent State University Press, 1975, s. 48-54.
 24. Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu