BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimska Urszula
Tytuł
Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2003, nr 1, s. 149-170, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Gmina, Podatki lokalne, Dochody gminy, Podatek rolny
Tax policy, District, Local taxes, Local revenues, Agricultural tax
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Na przykładzie polityki podatkowej gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001 przedstawionej w niniejszym artykule warto zaobserwować, jak gminy wykorzystują posiadane, choć często ograniczone kompetencje. Badaniem objęto politykę podatkową czterdziestu gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001. Do analizy wybrano 5 gmin miejskich, 11 miejsko-wiejskich i 24 wiejskie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gmin w latach 1992-1995, 1996, Warszawa: GUS.
 2. Budżety gmin w latach 1994-1998, 1999, Warszawa: GUS.
 3. Brzeziński B., Wojtowicz W. (red.), 2000, Prawo finansowe, Warszawa: CH Beck.
 4. Gilowska Z., 1999, "System finansowy jednostek samorządu terytorialnego" (w:) G. Gorzelak (red.), Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, Warszawa: Wyd. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 5. Komunikaty Prezesa GUS - Monitor Polski z lat 1992-2000.
 6. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 7. Lewandowska I., 2002, "Podwyżki nie tylko mechaniczne", Rzeczpospolita, nr 256.
 8. Miszczuk A., 1997, "Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego i jej finansowe skutki" (w:) A. Pomorska (red.), Główne problemy zarządzania finansami w warunkach transformacji polskiej gospodarki, Lublin: Wyd. UMCS.
 9. Miszczuk A., Miszczuk M., 1995, "Próba typologii polityki podatkowej gmin (na przykładzie województwa lubelskiego)", Wiadomości Statystyczne, nr 5.
 10. Mouritzen P.E., 1989, "The Local Political Business Cycle", Scadinavian Political Studies, nr 1.
 11. Nasierowska G., 1993, "Zwolnienie totalne", Wspólnota, nr 5.
 12. Nasierowska G., Trapkowska D., 1994, Podatki w gminie. Przepisy prawne i orzecznictwo, Warszawa: Wyd. Municipium.
 13. Owsiak S., 1998, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 14. Polska Wieś 2002. Raport o stanie wsi, 2002, Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 15. Sprawozdania RB 27, GUS.
 16. Swianiewicz P., 1996, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 17. Swianiewicz P., 1999, "Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu reformy", Samorząd Terytorialny, nr 12.
 18. Swianiewicz P., 2002, "Najbardziej liberalna polityka podatkowa gmin", Wspólnota, nr 49-50.
 19. Roczniki Statystyczne z lat 1993-2001, Warszawa: GUS.
 20. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz.U. z 1996 r., nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Dz.U. z 1991 r., nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 22. Zeszyty Problemowe z lat 1995-2000, Lublin: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu