BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztanderska Urszula
Tytuł
Rynek pracy na Mazowszu : szanse i zagrożenia
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2001, nr 4, s. 193-220, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wykształcenie, Zatrudnienie, Wynagrodzenia
Labour market, People's education, Employment, Remuneration
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
Opracowanie poświęcono sformułowaniu strategii rozwoju mazowieckiego rynku pracy. Poprzedziła je diagnoza oparta na danych z lat 1993-1998, która objęła analizę procesów demograficznych oraz podaży pracy, popytu, wynagrodzeń i bezrobocia. Szczególny nacisk położono na przyrost miejsc pracy wraz z ich strukturą. Wykazano ogromne, wewnątrz- wojewódzkie zróżnicowanie regionalnych rynków pracy - głównie w przekroju: byłe woj. warszawskie i pozostałe tereny Mazowsza. Rynki te rozwijały się w dysharmonii, czego skutkiem jest dalece zróżnicowana jakość życia mieszkańców Mazowsza. W strategii położono zatem nacisk szczególnie na takie kierunki polityki regionalnej, które, korzystając z zalet warszawskiego rynku pracy, pozwoliłyby przeprowadzić restrukturyzację pozostałych rynków i zbliżyć je do siebie. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Orłowski W., 2000, Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: CASE.
  2. Sztanderska U., Piotrowski B., 2000, Background Study on Labour Market and Employment in Poland, Turin: European Training Foundation.
  3. Klich J. (red.), 2000, Nadzieja rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Warszawa: ISP, Aneks.
  4. Prognoza ludności Polski według województw na lata 1996-2020, 1997, Warszawa: GUS.
  5. Prognoza ludności Polski według województw na lata 1998-2030, 2000, Warszawa: GUS.
  6. Prognoza ludności według wieku w przekroju powiatów na lata 2000-2020. Stan w dniu 31 XII, 2000, Warszawa: GUS.
  7. Prognoza ludności Polski według województw na lata 1999-2030, 2000, Warszawa: GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu