BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w kontekście pogłębiających się procesów internacjonalizacji gospodarki światowej i pozycji krajów rozwijających się
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, 2011, s. 63-78, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Internacjonalizacja gospodarki, Kraje rozwijające się
Common Agricultural Policy (CAP), Internationalisation of economy, Developing countries
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem (...) opracowania jest przeanalizowanie sytuacji rolnictwa na świecie w kontekście wolnego handlu i poprawy sytuacji gospodarczej krajów rozwijających się oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie spowodowane utrzymaniem dotychczasowego status quo w tym obszarze. Okolicznością jaka zostanie wzięta pod uwagę jest powolne wychodzenie gospodarki światowej z kryzysu finansowego. Wychodzenie to (...) musi zostać wsparte odważnymi decyzjami w obszarze wolności handlu, zmian strukturalnych i ograniczenia deficytów budżetowych i płatniczych. (...) starano się nakreślić tu obraz możliwości łagodzenia skutków dekoniunktury na świecie oraz pomocy dla cierpiących niedostatek krajów rozwijających się (...). Osią rozważań będzie Wspólna Polityka Rolna, prowadzona przez Unię Europejską już od ponad półwiecza. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudek M.: Polityka rolna Unii Europejskiej. Uniwersytet Zielonogórski, Legnica-Zielona Góra 2006.
 2. Kłodziński M.: Wyzwania przed obszarami wiejskimi irolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.
 3. Dygas M.: Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Red. M. Kłodziński. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.
 4. Więznowska K.: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i nowy kierunek zmian wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013. W: Polityka rolna Unii Europejskiej. Red. M. Dudek. Uniwersytet Zielonogórski, Legnica-Zielona Góra 2006.
 5. Sokołowski S., Bisagi A.: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej. Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 6. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (Heath check) z punktu widzenia wybranych państw członkowskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 7. Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 8. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 9. www.fao.org
 10. http://www.minrol.gov.pl
 11. http://www.money.pl
 12. http://ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu